Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες

14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Elie Hoarau γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική του συσκευή ψηφοφορίας δεν λειτούργησε στις ψηφοφορίες επί της συστάσεως για τη δεύτερη ανάγνωση της Jean Lambert A7-0261/2010 και επί της εκθέσεως της Inés Ayala Sender - A7-0254/2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου