Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 7. oktober 2010 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 5.EU's samhørigheds- og regionalpolitik efter 2013 - Fremtiden for Den Europæiske Socialfond (forhandling)
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.Afstemningstid
  7.1.Udvidelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, som ikke allerede er omfattet af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet ***II (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.2.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Lazaros Stavrou Lazarou – CY) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.3.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Gijs M. de Vries – NL) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Spanien/Galicia Textiles (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Danmark/Danfosskoncernen (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  7.6.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Danmark/Linak A/S (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
 8.Velkomstord
 9.Afstemningstid (fortsat)
  9.1.Decharge 2008: Det Europæiske Politiakademi (CEPOL) (afstemning)
  9.2.Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser ***I (afstemning)
  9.3.Mangler i beskyttelsen af menneskerettigheder og retfærdighed i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  9.4.Verdensdagen mod dødsstraf (afstemning)
  9.5.EU's indsats vedrørende olieefterforskning og -udvinding i Europa (afstemning)
 10.Højtideligt møde - 20-års-dagen for Tysklands genforening
 11.Afstemningstid (fortsat)
  11.1.Konference om den biologiske mangfoldighed - Nagoya 2010 (afstemning)
  11.2.Basel II og revision af kapitalkravsdirektivet (CRD 4) (afstemning)
  11.3.Sundhedssystemer i Afrika syd for Sahara og global sundhed (afstemning)
  11.4.EU's samhørigheds- og regionalpolitik efter 2013 (afstemning)
  11.5.Fremtiden for Den Europæiske Socialfond (afstemning)
 12.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste møde
 17.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Lazaros Stavrou Lazarou – CY)
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Gijs M. de Vries – NL)
Protokol (275 kb) Deltagerliste (57 kb)    Afstemning ved navneopråb (1007 kb) Bilag 1 (6 kb) Bilag 2 (7 kb) 
 
Protokol (274 kb) Deltagerliste (23 kb) Afstemningsresultater (245 kb) Afstemning ved navneopråb (773 kb)    
 
Protokol (253 kb) Deltagerliste (62 kb) Afstemningsresultater (359 kb) Afstemning ved navneopråb (748 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik