Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Ceturtdiena, 2010. gada 7. oktobris - Brisele
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 5.Eiropas Savienības reģionālā un kohēzijas politika pēc 2013. gada – Eiropas Sociālā fonda turpmākā darbība (debates)
 6.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Regulas (EK) Nr. 883/2004 un Regulas (EK) Nr. 987/2009 noteikumu attiecināšana arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ ***II (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.2.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Lazaros Stavrou Lazarou - CY) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.3.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Gijs de Vries - NL) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: Spānija/ Galicia Textiles (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: Dānija/ "Danfoss" grupa (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: Dānija/ Linak A/S (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
 8.Oficiāla sveikšana
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
9.1.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (balsošana)
  
9.2.Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām ***I (balsošana)
  
9.3.Nespēja nodrošināt cilvēktiesību un tiesiskuma aizsardzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)
  
9.4.Pasaules diena pret nāvessodu (balsošana)
  
9.5.ES rīcība naftas izpētes un ieguves jomā Eiropā (balsošana)
 10.Svinīgā sēde – Vācijas apvienošanās divdesmitā gadadiena
 11.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
11.1.Konference par bioloģisko daudzveidību Nagojā 2010. gadā (balsošana)
  
11.2.„Bāzele II” un Kapitāla prasību direktīvas pārskatīšana (CRD 4) (balsošana)
  
11.3.Veselības aprūpes sistēmas Subsahāras Āfrikā un veselība pasaulē (balsošana)
  
11.4.Eiropas Savienības reģionālā un kohēzijas politika pēc 2013. gada (balsošana)
  
11.5.Eiropas Sociālā fonda turpmākā darbība (balsošana)
 12.Komiteju un delegāciju sastāvs
 13.Balsojuma skaidrojumi
 14.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Lazaros Stavrou Lazarou - CY)
 2. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Gijs de Vries - NL)
Protokols (279 kb) Apmeklējumu reģistrs (57 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1007 kb) 1 Pielikums (6 kb) 2 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (316 kb) Apmeklējumu reģistrs (23 kb) Balsošanas rezultāti (264 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (781 kb)    
 
Protokols (258 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (542 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (824 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika