Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 7 oktober 2010 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Anslagsöverföringar
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 5.EU:s sammanhållnings- och regionalpolitik efter 2013 – Europeiska socialfondens framtid (debatt)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Omröstning
  
7.1.Utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser ***II (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Lazaros Stavrou Lazarou (CY) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Gijs M. de Vries (NL) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Spanien/Galicia Textiles (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Danmark/Danfosskoncernen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Danmark/Linak A/S (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
 8.Välkomsthälsning
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska polisakademin (omröstning)
  
9.2.Tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna ***I (omröstning)
  
9.3.Brister i skyddet av de mänskliga rättigheterna och rättsskipningen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
  
9.4.Internationella dagen mot dödsstraffet (omröstning)
  
9.5.EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa (omröstning)
 10.Högtidligt möte – 20-årsdagen av Tysklands återförening
 11.Omröstning (fortsättning)
  
11.1.Konferensen om biologisk mångfald – Nagoya 2010 (omröstning)
  
11.2.Basel II och översyn av kapitalkravsdirektiven (omröstning)
  
11.3.Sjukvårdssystem i Afrika söder om Sahara och global hälso- och sjukvård (omröstning)
  
11.4.EU:s sammanhållnings- och regionalpolitik efter 2013 (omröstning)
  
11.5.Europeiska socialfondens framtid (omröstning)
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Lazaros Stavrou Lazarou (CY)
 Bilaga 2 – Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Gijs M. de Vries (NL)
Protokoll (279 kb) Närvarolista (57 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1007 kb) Bilaga 1 (6 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (277 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (276 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (777 kb)    
 
Protokoll (253 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (352 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (749 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy