Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 248kWORD 277k
Neljapäev, 7. oktoober 2010 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 5.ELi ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika pärast 2013. aastat – Euroopa Sotsiaalfondi tulevik (arutelu)
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Hääletused
  
7.1.Määruse (EÜ) nr 883/2004 ja määruse (EÜ) nr 987/2009 sätete laiendamine kolmandate riikide kodanikele, keda need sätted veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse tõttu ***II (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.2.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Lazaros Stavrou Lazarou (CY) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.3.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Gijs de Vries (NL) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Hispaania / Galicia Textiles (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Taani / Danfoss Group (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.6.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Taani / Linak A/S (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
 8.Tervitus
 9.Hääletused (jätkamine)
  
9.1.2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (hääletus)
  
9.2.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab olema liikmesriikide välispiiride ületamisel olemas viisa ***I (hääletus)
  
9.3.Inimõiguste ja õigusemõistmise puudulik kaitse Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)
  
9.4.Ülemaailmne surmanuhtluse vastase võitluse päev (hääletus)
  
9.5.ELi tegevus naftamaardlate uurimisel ja nafta tootmisel Euroopas (hääletus)
 10.Pidulik istung – Saksamaa taasühinemise 20. aastapäev
 11.Hääletused (jätkamine)
  
11.1.Bioloogilise mitmekesisuse konverents – Nagoya 2010 (hääletus)
  
11.2.Basel II ja kapitalinõuete direktiivi (CRD 4) läbivaatamine (hääletus)
  
11.3.Sahara-taguse Aafrika tervishoiusüsteemid ja ülemaailmne tervishoid (hääletus)
  
11.4.ELi ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika pärast 2013. aastat (hääletus)
  
11.5.Euroopa Sotsiaalfondi tulevik (hääletus)
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Lazaros Stavrou Lazarou (CY)
 Lisa 2 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Gijs de Vries (NL)


ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Komisjon (SEK(2010)0963 [[01]] - C7-0211/2010 - 2010/2142(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Parlament (SEK(2010)0963 [[02]] - C7-0212/2010 - 2010/2143(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Liidu Nõukogu (SEK(2010)0963 [[03]] - C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Liidu Kohus (SEK(2010)0963 [[04]] - C7-0214/2010 - 2010/2145(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Kontrollikoda (SEK(2010)0963 [[05]] - C7-0215/2010 - 2010/2146(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (SEK(2010)0963 [[06]] - C7-0216/2010 - 2010/2147(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Regioonide Komitee (SEK(2010)0963 [[07]] - C7-0217/2010 - 2010/2148(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Ombudsman (SEK(2010)0963 [[08]] - C7-0218/2010 - 2010/2149(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Andmekaitseinspektor (SEK(2010)0963 [[09]] - C7-0219/2010 - 2010/2150(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale: kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi 2009. aasta lõplik majandusaasta aruanne (KOM(2010)0402 - C7-0220/2010 - 2010/2151(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (SEK(2010)0963 [[10]] - C7-0226/2010 - 2010/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (SEK(2010)0963 [[11]] - C7-0227/2010 - 2010/2167(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Põhiõiguste Amet (SEK(2010)0963 [[12]] - C7-0228/2010 - 2010/2168(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (SEK(2010)0963 [[13]] - C7-0229/2010 - 2010/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Keskkonnaagentuur (SEK(2010)0963 [[14]] - C7-0230/2010 - 2010/2170(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (SEK(2010)0963 [[15]] - C7-0231/2010 - 2010/2171(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (SEK(2010)0963 [[16]] - C7-0232/2010 - 2010/2172(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Ravimiamet (SEK(2010)0963 [[17]] - C7-0233/2010 - 2010/2173(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – EUROJUST (SEK(2010)0963 [[18]] - C7-0234/2010 - 2010/2174(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Koolitusfond (SEK(2010)0963 [[19]] - C7-0235/2010 - 2010/2175(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (SEK(2010)0963 [[20]] - C7-0236/2010 - 2010/2176(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Lennundusohutusamet (SEK(2010)0963 [[21]] - C7-0237/2010 - 2010/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Toiduohutusamet (SEK(2010)0963 [[22]] - C7-0238/2010 - 2010/2178(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (SEK(2010)0963 [[23]] - C7-0239/2010 - 2010/2179(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Raudteeagentuur (SEK(2010)0963 [[25]] - C7-0240/2010 - 2010/2180(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Politseikolledž (SEK(2010)0963 [[26]] - C7-0241/2010 - 2010/2181(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – FRONTEX (SEK(2010)0963 [[27]] - C7-0242/2010 - 2010/2182(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa globaalse navigatsioonisatelliitide süsteemi (GNSS) järelevalveamet (SEK(2010)0963 [[28]] - C7-0243/2010 - 2010/2183(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur (SEK(2010)0963 [[29]] - C7-0244/2010 - 2010/2184(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Kemikaaliamet (SEK(2010)0963 [[30]] - C7-0245/2010 - 2010/2185(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euratomi Tarneagentuur (SEK(2010)0963 [[31]] - C7-0246/2010 - 2010/2186(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (SEK(2010)0963 [[32]] - C7-0247/2010 - 2010/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Lennundusohutusamet (SEK(2010)0963 [[33]] - C7-0248/2010 - 2010/2188(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Ühisettevõte „CLEAN SKY” (SEK(2010)0963 [[34]] - C7-0249/2010 - 2010/2189(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Ühisettevõte „ARTEMIS” (SEK(2010)0963 [[35]] - C7-0250/2010 - 2010/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Ühisettevõte „IMI” (SEK(2010)0963 [[36]] - C7-0251/2010 - 2010/2191(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu majandusaasta aruanne – 2009. eelarveaasta – Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (SEK(2010)0963 [[24]] - C7-0252/2010 - 2010/2192(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta (KOM(2010)0482 - C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (KOM(2010)0484 - C7-0265/2010 – 2010/0250(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (KOM(2010)0473 - C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr1288/2009 tehniliste üleminekumeetmete kehtestamise kohta ajavahemikuks 1.jaanuarist 2010 kuni 30.juunini 2011 (KOM(2010)0488 - C7-0282/2010 – 2010/0255(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (KOM(2010)0534 - C7-0283/2010 - 2010/2216(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (KOM(2010)0498 - C7-0284/2010 – 2010/0256(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, INTA, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0506 - C7-0285/2010 – 2010/0259(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2010)0505 - C7-0286/2010 - 2010/0258(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0507 - C7-0287/2010 – 2010/0260(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mootorsõidukite lubatud mürataset ja heitgaasisüsteemi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0508 - C7-0288/2010 – 2010/0261(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (KOM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kitsarööpmeliste põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite tagaossa paigaldatavate ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0510 - C7-0290/2010 – 2010/0264(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 53/2010 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0050/2010 - C7-0291/2010 - 2010/2218(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse integreeritud merenduspoliitika edasiarendamist toetav programm (KOM(2010)0494 - C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

PECH, ENVI, BUDG, ITRE, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2005/222/JSK (KOM(2010)0517 - C7-0293/2010 - 2010/0273(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus konkurentsivõimetute söekaevanduste sulgemise soodustamiseks antava riigiabi kohta (KOM(2010)0372 - C7-0296/2010 - 2010/0220(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 460/2004 (millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet) seoses selle kestusega (KOM(2010)0520 - C7-0297/2010 – 2010/0274(COD))

Vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teatas president, et ta konsulteerib selle ettepaneku teemal Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 29/2010 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0051/2010 - C7-0303/2010 - 2010/2219(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 30/2010 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0052/2010 - C7-0304/2010 - 2010/2220(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 31/2010 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0053/2010 - C7-0305/2010 - 2010/2221(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 32/2010 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0054/2010 - C7-0306/2010 - 2010/2222(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 33/2010 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0055/2010 - C7-0307/2010 - 2010/2223(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 34/2010 – III eelarveosa – Komisjon (N7-0056/2010 - C7-0308/2010 - 2010/2224(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/027 NL/Noord Brabant ja Zuid Holland osa 18, Madalmaad) (KOM(2010)0529 - C7-0309/2010 - 2010/2225(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/030 NL/Drenthe osa 18, Madalmaad) (KOM(2010)0531 - C7-0310/2010 - 2010/2226(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/028 NL/Limburg osa 18, Madalmaad) (KOM(2010)0518 - C7-0311/2010 - 2010/2227(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/029 NL/Gelderland ja Overijssel osa 18, Madalmaad) (KOM(2010)0528 - C7-0312/2010 - 2010/2228(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/026 NL/Noord Holland ja Utrecht osa 18, Madalmaad) (KOM(2010)0530 - C7-0313/2010 - 2010/2229(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/024 NL/Noord Holland ja Zuid Holland osa 58, Madalmaad) (KOM(2010)0532 - C7-0314/2010 - 2010/2230(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus (EL) tõhustatud koostöö rakendamise kohta abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas (KOM(2010)0105 - C7-0315/2010 - 2010/0067(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, LIBE


3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 13/2010 (N7-0043/2010 – C7-0254/2010 – 2010/2193(GDB)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 14/2010 (N7-0038/2010 - C7-0195/2010 – 2010/2129(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 15/2010 (N7-0039/2010 - C7-0196/2010 - 2010/2130(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 20/2010 (N7-0042/2010 - C7-0207/2010 - 2010/2140(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 21/2010 (N7-0045/2010 - C7-0256/2010 - 2010/2195(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 22/2010 (N7-0046/2010 - C7-0257/2010 - 2010/2196(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 26/2010 (N7-0031/2010 - C7-0160/2010 - 2010/2117(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 44/2010 (N7-0047/2010 - C7-0258/2010 - 2010/2197(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 52/2010 (N7-0048/2010 - C7-0275/2010 - 2010/2212(GBD)).


4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete projektid:

- Eelnõu: komisjoni [kuupäev] määrus toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta (D007741/04 - 2010/2884(RPS) - tähtaeg: 28/12/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: komisjoni määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa (D010320/02 - 2010/2887(RPS) - tähtaeg: 01/01/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Eelnõu: komisjoni määrus (EÜ) nr …/..., [kuupäev], millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 661/2009 teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste porikaitsesüsteemide tüübikinnituse nõuete osas (D010535/03 - 2010/2885(RPS) - tähtaeg: 30/12/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr …/.., millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv)) IV ja VI lisa (D010536/03 - 2010/2886(RPS) - tähtaeg: 30/12/2010)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Eelnõu: komisjoni [kuupäev] direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/128/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate värvainete puhtuse erikriteeriumid (D011097/02 - 2010/2889(RPS) - tähtaeg: 02/01/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Eelnõu: Komisjoni määrus, millega muudetakse XVII lisa (difenüüleetri pentabromoderivaat ja perfluorooktaansulfonaadid) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (D011118/02 - 2010/2888(RPS) - tähtaeg: 01/01/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO


5. ELi ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika pärast 2013. aastat – Euroopa Sotsiaalfondi tulevik (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0110/2010), mille esitas(id) Danuta Maria Hübner REGI komisjoni nimel komisjonile: ELi ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika pärast 2013. aastat (B7-0466/2010)

Komisjoni avaldus: Euroopa Sotsiaalfondi tulevik

Danuta Maria Hübner esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Johannes Hahn (komisjoni liige) ja László Andor (komisjoni liige) esinesid avaldusega.

Sõna võtsid Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Constanze Angela Krehl fraktsiooni S&D nimel, Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Bufton fraktsiooni EFD nimel, Pascale Gruny, Pervenche Berès, Ramona Nicole Mănescu, Jean-Paul Besset, Elie Hoarau, Giancarlo Scottà, Dimitar Stoyanov, Markus Pieper, Alejandro Cercas, Marian Harkin, François Alfonsi, Kay Swinburne, Charalampos Angourakis, Juozas Imbrasas, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Georgios Stavrakakis, Riikka Manner, Konrad Szymański, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, Erminia Mazzoni, Victor Boştinaru, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Thomas Mann, Evgeni Kirilov, Pat the Cope Gallagher, Sophie Auconie, Ricardo Cortés Lastra, Edit Bauer, Kerstin Westphal, Jan Olbrycht, Salvatore Caronna, Regina Bastos, Sergio Gaetano Cofferati, Rosa Estaràs Ferragut, Proinsias De Rossa, Tamás Deutsch ja Sylvana Rapti.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jan Kozłowski, Csaba Sándor Tabajdi, Anneli Jäätteenmäki, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar, Andreas Mölzer, Rareş-Lucian Niculescu, Derek Vaughan, José Manuel Fernandes, Liisa Jaakonsaari, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Czesław Adam Siekierski, Maria do Céu Patrão Neves, Silvia-Adriana Ţicău, Iosif Matula, Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Piotr Borys, Miroslav Mikolášik, Silvia Costa, Mairead McGuinness, Csaba Sógor, Anna Záborská, Jiří Havel, Paul Rübig ja Nuno Teixeira.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja László Andor.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Danuta Maria Hübner REGI komisjoni nimel: ELi ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika pärast 2013. aastat (B7-0539/2010)

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Pervenche Berès EMPL komisjoni nimel: Euroopa Sotsiaalfondi tulevik (B7-0535/2010)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.10.2010protokoll punkt 11.4 ja 7.10.2010protokoll punkt 11.5.


ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

6. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Määruse (EÜ) nr 883/2004 ja määruse (EÜ) nr 987/2009 sätete laiendamine kolmandate riikide kodanikele, keda need sätted veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse tõttu ***II (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega laiendatakse määrust (EÜ) nr 883/2004 ja määrust (EÜ) nr 987/2009 kolmandate riikide kodanikele, keda nimetatud määrused veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse tõttu [11160/4/2010 - C7-0208/2010- 2007/0152(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon.Raportöör: Jean Lambert (A7-0261/2010)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Heaks kiidetud (P7_TA(2010)0342)


7.2. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Lazaros Stavrou Lazarou (CY) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Lazaros Stavrou Lazarou kontrollikoja liikmeks [N7-0034/2010 – C7-0188/2010 – 2010/0818(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon.Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0254/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (7.10.2010protokoll lisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0343)


7.3. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Gijs de Vries (NL) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Gijs M. de Vries Euroopa Kontrollikoja liikmeks [N7-0035/2010 – C7-0191/2010 – 2010/0819(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon.Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0255/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (7.10.2010protokoll lisa 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0344)

Sõnavõtt

Enne hääletust võttis sõna Dimitar Stoyanov.


7.4. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Hispaania / Galicia Textiles (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles, Hispaania) [KOM(2010)0437 - C7-0205/2010- 2010/2136(BUD)] - Eelarvekomisjon.Raportöör: Barbara Matera (A7-0259/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ja OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0345)


7.5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Taani / Danfoss Group (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/015 DK/Danfoss Group, Taani) [KOM(2010)0416 - C7-0200/2010- 2010/2134(BUD)] - Eelarvekomisjon.Raportöör: Barbara Matera (A7-0258/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ja OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0346)

Sõnavõtt

Pärast hääletust võttis sõna Barbara Matera (raportöör).


7.6. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Taani / Linak A/S (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/031 DK/Linak, Taani) [KOM(2010)0417 - C7-0199/2010- 2010/2133(BUD)] - Eelarvekomisjon.Raportöör: Barbara Matera (A7-0257/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ja OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0347)


8. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel Alžeeria parlamendi delegatsiooni liikmeid ja juhti Kheira Leila Ettayebi, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


9. Hääletused (jätkamine)

9.1. 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (hääletus)

Teine raport Euroopa Politseikolledži 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [C7-0198/2009- 2009/2127(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon.Raportöör: Véronique Mathieu (A7-0253/2010)

Arutelu toimus 21. aprillil 2010 (21.4.2010 protokolli punkt 3).

Hääletus toimus 5. mail 2010 (5.5.2010 protokolli punkt 13.50).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

OTSUSE ETTEPANEK ja RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0348)

Ettepanek raamatupidamiskontode sulgemise kohta esitatakse mõnel hilisemal osaistungjärgul (vt kodukorra VI lisa artikli 5 lõike 2 punkti b).

Sõnavõtt

Enne hääletust võttis sõna Véronique Mathieu (raportöör).


9.2. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab olema liikmesriikide välispiiride ületamisel olemas viisa ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud [KOM(2010)0256 - C7-0134/2010- 2010/0137(COD)]Raportöör: Tanja Fajon (A7-0256/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2010)0349)

Sõnavõtt

Enne hääletust võttis sõna Tanja Fajon (raportöör).


9.3. Inimõiguste ja õigusemõistmise puudulik kaitse Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)

Arutelu toimus 22. septembril 2010 (22.9.2010 protokolli punkt 9).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0524/2010, B7-0525/2010, B7-0526/2010, B7-0527/2010, B7-0528/2010 ja B7-0529/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0524/2010

(asendades B7-0524/2010, B7-0525/2010, B7-0526/2010, B7-0527/2010 ja B7-0528/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Peter Šťastný ja Mario Mauro fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Richard Howitt, Corina Creţu, Ana Gomes, Patrizia Toia ja Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel,

Charles Goerens, Renate Weber, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Sonia Alfano ja Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel,

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Jan Zahradil, Konrad Szymański ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel,

Bastiaan Belder ja Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0350).

(Resolutsiooni ettepanek B7-0529/2010 muutus kehtetuks.)


9.4. Ülemaailmne surmanuhtluse vastase võitluse päev (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0541/2010, B7-0542/2010, B7-0543/2010, B7-0544/2010 ja B7-0545/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0541/2010/rév

(asendades B7-0541/2010, B7-0542/2010, B7-0543/2010, B7-0544/2010 ja B7-0545/2010),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda ja Jacek Protasiewicz fraktsiooni PPE nimel,

Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Maria Eleni Koppa ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel,

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez ja Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel,

Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek, Michail Tremopoulos, Bart Staes, Franziska Keller, Keith Taylor ja Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Rui Tavares ja Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Fiorello Provera.

Vastu võetud (P7_TA(2010)0351)


9.5. ELi tegevus naftamaardlate uurimisel ja nafta tootmisel Euroopas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0540/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0352)

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis sõna Corien Wortmann-Kool, kes tegi lõike 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Vytautas Landsbergis tegi lõike 16 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Bogusław Sonik võttis sõna hääletuse olulisuse teemal.

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president


10. Pidulik istung – Saksamaa taasühinemise 20. aastapäev

Kell 12.00–12.50 toimus Saksamaa taasühinemise 20. aastapäeva puhul parlamendi pidulik istung, millel kuulati Lothar de Maizière'i ja Jacques Delorsi sõnavõttu.

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident


11. Hääletused (jätkamine)

11.1. Bioloogilise mitmekesisuse konverents – Nagoya 2010 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0536/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0353)

Sõnavõtud

Enne hääletust võttis sõna Bruno Gollnisch Euroopa Liidu hümni ja Joseph Daul eelmise kõneleja sõnavõtu teemal.

Sõna võttis Sandrine Bélier, kes märkis, et prantsuskeelse originaaliga võrreldes on ingliskeelse versiooni lõikes 35 viga.

Sõna võttis Sandrine Bélier ja Esther de Lange, kes käsitles hääletust lõike 16 ja muudatusettepaneku 1 üle.


11.2. Basel II ja kapitalinõuete direktiivi (CRD 4) läbivaatamine (hääletus)

Raport Basel II ja kapitalinõuete direktiivi (CRD 4) läbivaatamise kohta [2010/2074(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon.Raportöör: Othmar Karas (A7-0251/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0354)


11.3. Sahara-taguse Aafrika tervishoiusüsteemid ja ülemaailmne tervishoid (hääletus)

Raport Sahara-taguse Aafrika tervishoiusüsteemide ja ülemaailmse tervishoiu kohta [2010/2070(INI)] - Arengukomisjon.Raportöör: Véronique De Keyser (A7-0245/2010)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0355)


11.4. ELi ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika pärast 2013. aastat (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0539/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0356)


11.5. Euroopa Sotsiaalfondi tulevik (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0535/2010

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2010)0357)

Sõnavõtt

Csaba Őry tegi muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident


12. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni S&D taotlusel kinnitas parlament järgmised otsused:

DEVE komisjon: David-Maria Sassoli asemel Miguel Angel Martínez Martínez

TRAN komisjon: David-Maria Sassoli

Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis: Kerstin Westphali asemel Catherine Stihler

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Catherine Stihleri asemel Kerstin Westphal


13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Véronique Mathieu - A7-0253/2010
Lucas Hartong

Inimõiguste ja õigusemõistmise puudulik kaitse Kongo Demokraatlikus Vabariigis - RC-B7-0524/2010
Izaskun Bilbao Barandica ja Lena Ek

Ülemaailmne surmanuhtluse vastase võitluse päev - RC-B7-0541/2010/rev
Seán Kelly

ELi tegevus naftamaardlate uurimisel ja nafta tootmisel Euroopas - RC-B7-0540/2010
Salvatore Iacolino ja Licia Ronzulli

Bioloogilise mitmekesisuse konverents – Nagoya 2010 - B7-0536/2010
Tunne Kelam

Raport: Véronique De Keyser - A7-0245/2010
Salvatore Iacolino ja Anna Záborská

ELi ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika pärast 2013. aastat - B7-0539/2010
Jan Březina ja Tunne Kelam


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Elie Hoarau teatas, et tema hääletusseade ei töötanud hääletuse ajal Jean Lamberti soovituse üle teisele lugemisele A7-0261/2010 ja Inés Ayala Senderi raporti A7-0254/2010 üle.


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 18. kuni 21. oktoobrini 2010.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.25.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamiński, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Tunne Kelam, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Lazaros Stavrou Lazarou (CY)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alfano, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bowles, Chatzimarkakis, Crowley, Davies, de Magistris, De Sarnez, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Hirsch, Ilchev, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR:

Ashworth, Atkins, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Češková, Cymański, van Dalen, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Helmer, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle

EFD:

Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Bufton, Campbell Bannerman, Clark, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Figueiredo, Hénin, Higgins Joe, de Jong, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Portas, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Triantaphyllides, Wils, Zimmer

NI:

Becali, Brons, Griffin, Hartong, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE:

Abad, Albertini, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Balz, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Béchu, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Daul, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hübner, Iacolino, Itälä, Ivanova, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelly Seán, Klaß, Kolarska-Bobińska, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muscardini, Neynsky, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Soullie, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Theocharous, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boştinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Crocetta, Cutaş, Danellis, De Angelis, De Keyser, De Rossa, Domenici, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Färm, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kelly Alan, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Neuser, Padar, Paliadeli, Pargneaux, Peillon, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Brantner, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Hudghton, Lambert, Lamberts, Romeva i Rueda, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turunen


Lisa 2 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Gijs de Vries (NL)

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Crowley, Davies, de Magistris, De Sarnez, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Hirsch, Ilchev, in 't Veld, Iovine, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Klinz, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Løkkegaard, Ludford, Lynne, Lyon, Manders, Mănescu, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Sterckx, Takkula, Thein, Uggias, Vajgl, Vălean, Vattimo, Wallis, Watson, Weber Renate, Wikström

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Češková, Cymański, van Dalen, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Vlasák, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle

EFD:

Agnew, Andreasen, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Bufton, Campbell Bannerman, Colman, (The Earl of) Dartmouth, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rosbach, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hénin, Higgins Joe, Hoarau, de Jong, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Maštálka, Matias, Mélenchon, Portas, Remek, Scholz, Søndergaard, Svensson Eva-Britt, Tavares, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI:

Becali, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Madlener, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, van der Stoep, Stoyanov Dimitar, Tănăsescu, Vadim Tudor, Vanhecke, Werthmann

PPE:

bad, Áder, Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Béchu, Belet, Bendtsen, Bodu, Böge, Bonsignore, Borys, Březina, Brok, Busuttil, Cadec, van de Camp, Cancian, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Dehaene, Delvaux, De Mita, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gyürk, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins Jim, Hübner, Iacolino, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Kaczmarek, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly Seán, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Łukacijewska, Lulling, McGuinness, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Soullie, Šťastný, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zver, Zwiefka

S&D:

Alves, Andrés Barea, Arsenis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Berès, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boştinaru, Bozkurt, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Costa, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, Dăncilă, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Flašíková Beňová, Fleckenstein, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Haug, Havel, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jørgensen, Kelly Alan, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Leichtfried, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, McCarthy, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Neuser, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Pargneaux, Peillon, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Ţicău, Tirolien, Toia, Trautmann, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Bélier, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bütikofer, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Häfner, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Hudghton, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Turunen

Õigusteave - Privaatsuspoliitika