Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 октомври 2010 г. - Страсбург

4. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят уведомява, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки, и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Pегламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD)).

Правна информация - Политика за поверителност