Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. října 2010 - Štrasburk

4. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem

Předseda oznámil, že podle článku 74 jednacího řádu Evropského parlamentu ve středu podepíše společně s předsedou Rady tyto akty přijaté řádným legislativním postupem:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich a o zrušení směrnice 2002/6/ES (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí