Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. oktoober 2010 - Strasbourg

4. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 74 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD)),

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD)),

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks Nõukogu direktiiv 2004/67/EÜ (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD)),

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD)),

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviillennunduses toimuvate õnnetuste ja intsidentide uurimise ja ennetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/56/EÜ (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD)),

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova vabariigile makromajanduslikku finantsabi (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika