Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 oktober 2010 - Straatsburg

4. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede dat hij woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten zal ondertekenen (artikel 74 van het Reglement):

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening en houdende intrekking van Richtlijn 2004/67/EG van de Raad (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD)).

Juridische mededeling - Privacybeleid