Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 octombrie 2010 - Strasbourg

4. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

- Directiva a Parlamentului European şi a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile statelor membre și de abrogare a Directivei 2002/6/CE (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Regulamentul al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Regulamentul al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Regulamentul al Parlamentului European şi al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare Republicii Moldova (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD))

Aviz juridic - Politica de confidențialitate