Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. októbra 2010 - Štrasburg

4. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku):

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov a ktorou sa zrušuje smernica 2002/6/ES (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD))

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia