Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος της ομάδας S&D, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων: Cătălin Sorin Ivan στη θέση της Daciana Octavia Sârbu.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου