Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 oktober 2010 - Straatsburg

5. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de S&D-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoeming:

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-gemeenschap: Cătălin Sorin Ivan in de plaats van Daciana Octavia Sârbu.

Juridische mededeling - Privacybeleid