Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

7. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2010

Peter Kranz (αριθ.1008/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1009/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1010/2010)· Hans Häfele (Bürgerinitiative B 39) (αριθ.1011/2010)· Peter Jans (αριθ.1012/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1013/2010)· Petrus Petrou (αριθ.1014/2010)· Günter Ott (αριθ.1015/2010)· Ejaz Rabudi (αριθ.1016/2010)· Wilfried Nöhring (2 υπογραφές) (αριθ.1017/2010)· Benjamin Hoffmann (5 υπογραφές) (αριθ.1018/2010)· Elisabeth Fraiss (αριθ.1019/2010)· Andreas Wisuschil (Wisuschil & Partner) (αριθ.1020/2010)· Marcel Solomon (22 υπογραφές) (αριθ.1021/2010)· Ute Skibbe (αριθ.1022/2010)· Sylvia Gassner (Global Cabin Air Quality Executive [GCAQE]) (αριθ.1023/2010)· Erich Pudewell (αριθ.1024/2010)· G. Dimitrakopoulos (Christianos & Partners Law Firm) (αριθ.1025/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1026/2010)· Wolfgang Rüd (αριθ.1027/2010)·

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2010

Mario Cuellar Brenes (αριθ.1028/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1029/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1030/2010)· Christophe Moens (αριθ.1031/2010)· Manuel Altemir Mergelina (αριθ.1032/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1033/2010)· Behrend Abels (αριθ.1034/2010)· Heidi Wiley (αριθ.1035/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1036/2010)· Amy Cullen (αριθ.1037/2010)· Ares Zaimes (αριθ.1038/2010)· Joško Joras (αριθ.1039/2010)· Doreen Geoghegan (αριθ.1040/2010)· Verónica Palanquex Martínez (αριθ.1041/2010)· Isabelle Lecouffe (αριθ.1042/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1043/2010)· Cristian Manzanares Fernández (αριθ.1044/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1045/2010)· Marko Rantaiso (αριθ.1046/2010)· RAFAIL BAKOLAS (αριθ.1047/2010)· Sergio Niola (αριθ.1048/2010)· Josef Ziegler (αριθ.1049/2010)· Francesco Artusa (αριθ.1050/2010)· Dimitar Stoyanov Dimitrov (αριθ.1051/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1052/2010)·

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2010

Antonio Cifelli (2 υπογραφές) (αριθ.1053/2010)· Ivan Lozo (Kroatische Reine Staatsrechtspartei) (αριθ.1054/2010)· Stanisław Gos (Logo Lift) (αριθ.1055/2010)· Tadeusz Jakubowski (Krajowa Rada Lekwrsko Weterynaryjna) (αριθ.1056/2010)· Milco Histrov Aleksandrov (αριθ.1057/2010)· Holger Schweins (Frosch Sportreisen) (αριθ.1058/2010)· Mahmoud Daka (αριθ.1059/2010)· Konrad Janson (Rada Miejska w Wolinie) (2 υπογραφές) (αριθ.1060/2010)· José Antonio Belloch Giner (αριθ.1061/2010)· Renato Núñez da Silva (Movemento polos Direitos Civis) (αριθ.1062/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1063/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1064/2010)· Dominik Kohlhagen (αριθ.1065/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1066/2010)· Miguel Gortari Fernández (CEPYP Confederación de Prejubilados y Pensionistas) (αριθ.1067/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1068/2010)· Emer Duffy (Country Markets Ltd) (αριθ.1069/2010)· Stephan Weinberger (αριθ.1070/2010)· María de los Milagros Hernán Álvarez (Colectivo de Perjudicados por la Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A.) (αριθ.1071/2010)·

Στις 11 Οκτωβρίου 2010

Arkadiusz Kokoszka (Jenion Estates S.A) (2 υπογραφές) (αριθ.1072/2010)· Jean-Pierre Sammut (Alleanza Liberal-Demokratika Malta) (αριθ.1073/2010)· Aurelio Coslovich (αριθ.1074/2010)· Jan Marco Mueller (αριθ.1075/2010)· Dorina Suta (αριθ.1076/2010)· Tero Korhonen (αριθ.1077/2010)· Constant Verbraeken (αριθ.1078/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1079/2010)· IlkoYordanov Dimov (αριθ.1080/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1081/2010)· José António Da Costa Gouveia (αριθ.1082/2010)· Rennie Evstatieva (αριθ.1083/2010)· András Balási (Civic Initiative) (31 υπογραφές) (αριθ.1084/2010)· Aldwyn Llewelyn (αριθ.1085/2010)· Maurizio Maestri (αριθ.1086/2010)· Roger Verbiest (αριθ.1087/2010)· Joseph-Christos Kondylakis (αριθ.1088/2010)· Valentini Lidia (αριθ.1089/2010)· Cosmin Caraiani (αριθ.1090/2010)· Magnus Hammar (International Union of Tenants) (14 υπογραφές) (αριθ.1091/2010)· Sibylle Abstoss (αριθ.1092/2010)· Arhiepiskop Kristofor (164 υπογραφές) (αριθ.1093/2010)·

Στις 14 Οκτωβρίου 2010

(απόρρητο όνομα) (αριθ.1094/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1095/2010)· Bertold Maucher (αριθ.1096/2010)· Otto Gassner (αριθ.1097/2010)· Bernhard Bökeler (αριθ.1098/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1099/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1100/2010)· Everhard Leutenantsmeyer (αριθ.1101/2010)· Gunter Köberl (αριθ.1102/2010)· Afshin Seresti (αριθ.1103/2010)· Erwin Achatz (αριθ.1104/2010)· Ralf Czyborra (αριθ.1105/2010)· Christian Fischer (αριθ.1106/2010)· Kurt Knöfler (αριθ.1107/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1108/2010)· Simone Eiler (αριθ.1109/2010)· Rainer Böke (αριθ.1110/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1111/2010)· Steffen Beier (αριθ.1112/2010)· Adriana Stern (αριθ.1113/2010)· Andreas Kühl (αριθ.1114/2010)· Manfred Weist (αριθ.1115/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1116/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1117/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1118/2010)· Wolfgang Klotzberg (αριθ.1119/2010)· Hans-Georg Widmann (αριθ.1120/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1121/2010)· Piotr Wójtowicz (Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA) (αριθ.1122/2010)· Igor Tokar (Jüdische Gemeinde zu Magdeburg e.V.) (αριθ.1123/2010)· Béatrice Jayme (αριθ.1124/2010)· Lothar Krings (αριθ.1125/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1126/2010)· Janusz Lech (3 υπογραφές) (αριθ.1127/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1128/2010)· Marcin Kłapsia (αριθ.1129/2010)· Asterios Dangas (αριθ.1130/2010)· Stanisława Nowak (3 υπογραφές) (αριθ.1131/2010)· Richard Prince (αριθ.1132/2010)· Jerzy Neyman (αριθ.1133/2010)· Rüdiger Blohm (αριθ.1134/2010)· Wilfried Nöhring (αριθ.1135/2010)· Bude Alois (αριθ.1136/2010)· Peter Leverkus (αριθ.1137/2010)· Ortuño Rosa María Villanueva (αριθ.1138/2010)· Rémy Gautron (Fédération Presqu'île Environnement ) (αριθ.1139/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1140/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1141/2010)· Alexander Patsalides (αριθ.1142/2010)· Vojko Bernard (Alpe Adria Green) (αριθ.1143/2010)· Ramón Juan Vivero Blas (αριθ.1144/2010)· Panayotis Tolos (αριθ.1145/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1146/2010)· Andrée Arrighi (αριθ.1147/2010)· Marie Geiss Galimard (αριθ.1148/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1149/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1150/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1151/2010)· Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (αριθ.1152/2010)· Stela Velichi (αριθ.1153/2010)· Iroda Jakucs Ugyvedi (αριθ.1154/2010)· Theofanis Balafoutis (αριθ.1155/2010)· Johanna Koopmans (Asociación de Ciudadanos Europeos) (αριθ.1156/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1157/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1158/2010)· Zana Ivakina (αριθ.1159/2010)· Loredana D'Angelo (Ufficio Poste Italiane) (48 υπογραφές) (αριθ.1160/2010)· Graziano Benedetto (αριθ.1161/2010)· Brian D Hall (αριθ.1162/2010)· Parvu Alexandru (αριθ.1163/2010)· Panagiotis Karampatis (αριθ.1164/2010)· Elite Elettra Santarosa (αριθ.1165/2010)· Marana Avvisati (αριθ.1166/2010)· Hector Navarro Cervera (αριθ.1167/2010)· Tomas Jordi (αριθ.1168/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1169/2010)· Javier Layana Daza (αριθ.1170/2010)· Sergio Songini (αριθ.1171/2010)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1172/2010).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου