Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. október 18., Hétfő - Strasbourg

8. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-0143/2010) felteszi: Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz és Sylvie Guillaume, az S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A faji és etnikai hovatartozással kapcsolatos adatbázisok az EU-ban (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010) felteszi: Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Roma adatbázisok és diszkrimináció Franciaországban és az EU-ban (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010) felteszi: Sophia in 't Veld és Alexander Alvaro, az ALDE képviselőcsoport nevében és Birgit Sippel, az S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A tagállamok egyetértési megállapodás alapján történő adattovábbítása az USA részére (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010) felteszi: Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak és Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Roma adatbázisok és diszkrimináció Franciaországban és az EU-ban (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010) felteszi: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias és Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Roma adatbázisok és diszkrimináció (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010) felteszi: Rui Tavares és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A tagállamok egyetértési megállapodás alapján történő adattovábbítása az USA részére (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010) felteszi: Jan Philipp Albrecht, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A tagállamok egyetértési megállapodás alapján történő adattovábbítása az USA részére (B7-0561/2010).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund és Salvador Garriga Polledo, az adakozás európai napjának bevezetéséről (0078/2010);

- Oreste Rossi, az alapvető ellátási szintek európai meghatározásáról (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul és Antonyia Parvanova, az Európai Unión belüli rákkutatás fokozottabb koordinációja iránti igényről (0080/2010).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat