Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2010. gada 18. oktobris - Strasbūra

8. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

- (O-0143/2010), kuru uzdeva Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz un Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā Komisijai: Datubāzes saistībā ar piederību rasei vai etnisko izcelsmi ES (B7-0553/2010).

- (O-0146/2010), kuru uzdeva Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Datubāzes par romiem, kā arī romu diskriminācija Francijā un ES (B7-0554/2010).

- (O-0149/2010), kuru uzdevaSophia in 't Veld un Alexander Alvaro ALDE grupas vārdā un Birgit Sippel S&D grupas vārdā Komisijai: Dalībvalstu datu pārsūtīšana Amerikas Savienotajām Valstīm, pamatojoties uz saprašanās memorandu (B7-0555/2010).

- (O-0154/2010), kuru uzdeva Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā Komisijai: Datubāzes par romiem, kā arī romu diskriminācija Francijā un ES (B7-0556/2010).

- (O-0155/2010), kuru uzdeva Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias un Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Datubāzes par romiem un romu diskriminācija (B7-0557/2010).

- (O-0160/2010), kuru uzdeva Rui Tavares un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Dalībvalstu datu pārsūtīšana Amerikas Savienotajām Valstīm, pamatojoties uz saprašanās memorandiem (B7-0558/2010).

- (O-0168/2010), kuru uzdevaJan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Dalībvalstu datu pārsūtīšana Amerikas Savienotajām Valstīm, pamatojoties uz saprašanās memorandiem (B7-0561/2010).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund un Salvador Garriga Polledo - par Eiropas Labdarības dienas izveidošanu (0078/2010).

- Oreste Rossi - par palīdzības pamatlīmeņa Eiropā noteikšanu (0079/2010).

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul un Antonyia Parvanova - par nepieciešamību pastiprināt vēža zinātniskās izpētes koordināciju Eiropas Savienībā (0080/2010).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika