Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 oktober 2010 - Straatsburg

8. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) mondelinge vragen (artikel 115 van het Reglement):

- (O-0143/2010) van Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz en Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Databanken met gegevens over raciale en etnische afkomst in de EU (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010) van Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Roma-databanken en discriminatie in Frankrijk en in de EU (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010) van Sophia in 't Veld en Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie, en Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, aan de Commissie: Doorgifte van gegevens aan de VS door de lidstaten op basis van memoranda van overeenstemming (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010) van Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Databanken en discriminatie van Roma in Frankrijk en in de EU (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010) van Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Databanken en discriminatie van Roma in Frankrijk en in de EU (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010) van Rui Tavares en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Doorgifte van gegevens aan de VS door de lidstaten op basis van memoranda van overeenstemming (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010) van Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Doorgifte van gegevens aan de VS door de lidstaten op basis van memoranda van overeenstemming (B7-0561/2010).

2) schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 123 van het Reglement):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund en Salvador Garriga Polledo, over de instelling van een Europese schenkdag (0078/2010);

- Oreste Rossi, over de vaststelling van gemeenschappelijke basiszorgniveaus in Europa (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul en Antonyia Parvanova, over meer coördinatie van het kankeronderzoek in de Europese Unie (0080/2010).

Juridische mededeling - Privacybeleid