Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 octombrie 2010 - Strasbourg

8. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-0143/2010) adresată de Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz şi Sylvie Guillaume, în numele Grupului S&D, Comisiei: Baze de date referitoare la originea rasială și etnică în UE (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010) adresată de Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Baze de date privind romii şi discriminarea în Franţa şi în UE (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010) adresată de Sophia in 't Veld şi Alexander Alvaro, în numele Grupului ALDE, şi Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Comisiei: Transferurile de date către SUA efectuat de statele membre în temeiul memorandumurilor de înţelegere (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010) adresată de Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Baze de date privind romii și discriminarea în Franța și în UE (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010) adresată de Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias şi Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Bazele de date privind romii și discriminarea (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010) adresată de Rui Tavares şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Transferurile de date către SUA efectuat de statele membre în temeiul memorandumurilor de înțelegere (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010) adresată de Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Transferurile de date către SUA efectuate de statele membre în temeiul memorandumurilor de înţelegere (B7-0561/2010).

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund şi Salvador Garriga Polledo, privind instituirea unei Zile Europene a Donațiilor (0078/2010);

- Oreste Rossi, privind identificarea nivelurilor esențiale de asistență în Europa (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul şi Antonyia Parvanova, privind necesitatea unei coordonări mai strânse în cercetarea oncologică în Uniunea Europeană (0080/2010).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate