Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 октомври 2010 г. - Страсбург

11. Ред на работа
CRE

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на октомври II (PE 449.494/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Искане от групата Verts/ALE за отлагане за последваща сесия на гласуването относно "График на месечните сесии на Парламента - 2012 г." (точка 107 от Проекта на дневен ред).

Изказаха се Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който обосновава искането и Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, против това искане.

С електронно гласуване (73 гласа „за“, 183 гласа „против“, 10 въздържали се), Парламентът отхвърля искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност