Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. října 2010 - Štrasburk

11. Plán práce
Doslovné záznamy

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého říjnového plenárního zasedání (PE 449.494/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

beze změny

Středa

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo hlasování o harmonogramu dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2012 (bod 107 PDOJ) odloženo na jedno z nadcházejících zasedání.

Vystoupili: Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (73 pro, 183 proti, 10 zdržení se).

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí