Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. oktoober 2010 - Strasbourg

11. Tööplaan
CRE

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja oktoobri II osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 449.494/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Muudatusteta.

Kolmapäev

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lükata mõnele järgmisele osaistungjärgule hääletus "Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava - 2012" (PDOJ, punkt 107).

Sõna võtsid Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust ja Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel, kes ei pooldanud taotlust.

Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (73 poolt, 183 vastu, 10 erapooletud).

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika