Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 oktober 2010 - Straatsburg

11. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober II (PE 449.494/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Geen wijzigingen.

Woensdag

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om de stemming over het "Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2012" uit te stellen tot een volgende vergadering (punt 107 van de PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, die zich tegen dit verzoek uitspreekt.

Bij ES (73 vóór, 183 tegen, 10 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid