Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 18. októbra 2010 - Štrasburg

11. Program práce
CRE

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu schôdzí z októbra II (PE 449.494/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Bez zmeny.

Streda

Žiadosť skupiny Verts/ALE o odloženie hlasovania o kalendári schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2012 na jednu z nasledujúcich schôdzí (bod 107 PDOJ).

Vystúpili Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE s odôvodnením žiadosti a Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD proti tejto žiadosti.

Parlament zamietol žiadosť v EH (73 za, 183 proti, 10 sa zdržali).

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia