Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

12. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2012

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωστοποίησε τις προτάσεις της σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου για το έτος 2012.

Οι προτάσεις αυτές έχουν ως ακολούθως:

- από 16 έως 19 Ιανουαρίου

- στις 1 και 2 Φεβρουαρίου

- από 13 έως 16 Φεβρουαρίου

- από 12 έως 15 Μαρτίου

- στις 28 και 29 Μαρτίου

- από 17 έως 20 Απριλίου

- από 7 έως 10 Μαΐου

- από 4 έως 7 Ιουνίου

- στις 20 και 21 Ιουνίου

- από 2 έως 5 Ιουλίου

- από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου

- από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου

- στις 10 έως 11 Οκτωβρίου

- από 22 έως 25 Οκτωβρίου

- από 12 έως 15 Νοεμβρίου

- στις 28 και 29 Νοεμβρίου

- από 10 έως 13 Δεκεμβρίου

Ως προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται η Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 στις 19.00.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου