Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0193(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0032/2010

Keskustelut :

PV 18/10/2010 - 13
CRE 18/10/2010 - 13

Äänestykset :

PV 20/10/2010 - 6.5
CRE 20/10/2010 - 6.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0373

Pöytäkirja
Maanantai 18. lokakuuta 2010 - Strasbourg

13. Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä ***I - Epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät (keskustelu)
CRE

Toinen mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta [KOM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.Esittelijä: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Mietintöluonnos epävarmassa asemassa olevista naistyöntekijöistä [2010/2018(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.Esittelijä: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela ja Britta Thomsen esittelivät laatimansa mietinnöt.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

Puheenvuorot: Rovana Plumb (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Thomas Händel (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Siiri Oviir ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marije Cornelissen ja Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux ja Sylvie Guillaume.

Puhetta johti Silvana KOCH-MEHRIN
varapuhemies

Puheenvuorot: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten ja Pascale Gruny.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Izaskun Bilbao Barandica.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik "catch the eye" -menettelyn soveltamisesta, Edite Estrela ja Britta Thomsen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: (A7-00264/2010) 19. lokakuuta 2010, kohta 8.8, (A7-0032/2010) 20. lokakuuta 2010, kohta 6.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö