Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0193(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0032/2010

Viták :

PV 18/10/2010 - 13
CRE 18/10/2010 - 13

Szavazatok :

PV 20/10/2010 - 6.5
CRE 20/10/2010 - 6.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0373

Jegyzőkönyv
2010. október 18., Hétfő - Strasbourg

13. A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása ***I - Bizonytalan munkahellyel rendelkező női munkavállalók (vita)
CRE

Második jelentés a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság.Előadó: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Jelentés a bizonytalan munkahellyel rendelkező női munkavállalókról [2010/2018(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela és Britta Thomsen előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

Felszólal: Rovana Plumb (az EMPL bizottság véleményének előadója), Thomas Händel (az EMPL bizottság véleményének előadója), Anna Záborská, a PPE képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, az S&D képviselőcsoport nevében, Siiri Oviir, az ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marina Yannakoudakis, az ECR képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, az EFD képviselőcsoport nevében, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, aki válaszol Marije Cornelissen kékkártyás kérdésére is és Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, aki válaszol Marc Tarabella kékkártyás kérdésére is, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux és Sylvie Guillaume.

ELNÖKÖL: Silvana KOCH-MEHRIN
alelnök

Felszólal: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten és Pascale Gruny.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik, a „catch the eye” eljárás lebonyolításáról, Edite Estrela és Britta Thomsen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.10.20-i jegyzőkönyv 6.5. pont és 2010.10.19-i jegyzőkönyv 8.8. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat