Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0193(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0032/2010

Debates :

PV 18/10/2010 - 13
CRE 18/10/2010 - 13

Balsojumi :

PV 20/10/2010 - 6.5
CRE 20/10/2010 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0373

Protokols
Pirmdiena, 2010. gada 18. oktobris - Strasbūra

13. Drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošana strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, un strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti ***I - Sievietes nestabilās darba attiecībās (debates)
Stenogramma

Otrais ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja.Referente: Edite Estrela (A7-0032/2010).

Ziņojums par sievietēm nestabilās darba attiecībās [2010/2018(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja.Referente: Britta Thomsen (A7-0264/2010).

Edite Estrela un Britta Thomsen iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Rovana Plumb (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Thomas Händel (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Anna Záborská PPE grupas vārdā, Marc Tarabella S&D grupas vārdā, Siiri Oviir ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, kura atbildēja arī uz Marije Cornelissen un Anneli Jäätteenmäki uzdotajiem “zilās kartītes” jautājumiem, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, kura atbildēja arī uz Marc Tarabella uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux un Sylvie Guillaume.

SĒDI VADA: Silvana KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten un Pascale Gruny.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Izaskun Bilbao Barandica.

Uzstājās Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik par brīvā mikrofona procedūras norisi, Edite Estrela un Britta Thomsen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 20. oktobra protokola 6.5. punkts un 2010. gada 19. oktobra protokola 8.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika