Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0193(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0032/2010

Dezbateri :

PV 18/10/2010 - 13
CRE 18/10/2010 - 13

Voturi :

PV 20/10/2010 - 6.5
CRE 20/10/2010 - 6.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0373

Proces-verbal
Luni, 18 octombrie 2010 - Strasbourg

13. Îmbunătăţirea securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează ***I - Femeile cu locuri de muncă precare (dezbatere)
Stenograma

Al doilea raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen.Raportoare: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Raport referitor la femeile cu locuri de muncă precare [2010/2018(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen.Raportoare: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela şi Britta Thomsen şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Rovana Plumb (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Thomas Händel (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Anna Záborská, în numele Grupului PPE, Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, Siiri Oviir, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în cadrul procedurii „cartonaşul albastru”, de Marije Cornelissen şi Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în cadrul procedurii „cartonaşul albastru”, de Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux şi Sylvie Guillaume.

A PREZIDAT: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepreşedintă

Au intervenit: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten şi Pascale Gruny.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska şi Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik, privind desfăşurarea procedurii „Catch the eye”, Edite Estrela şi Britta Thomsen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 20.10.2010 şi punctul 8.8 al PV din 19.10.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate