Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2127(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0278/2010

Συζήτηση :

PV 18/10/2010 - 14
CRE 18/10/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2010 - 4.2
CRE 20/10/2010 - 4.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0367

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο

14. Αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής - Προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [2010/2118(ACI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων.Εισηγητής: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Έκθεση σχετικά με την προσαρμογή του Κανονισμού του Κοινοβουλίου στην αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής [2010/2127(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων.Εισηγητής: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Ο Paulo Rangel παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Íñigo Méndez de Vigo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Salvatore Iacolino, Zita Gurmai, Trevor Colman, Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Kader Arif και Guido Milana.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Elena Băsescu και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Paulo Rangel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2010 και σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου