Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2127(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0278/2010

Debatter :

PV 18/10/2010 - 14
CRE 18/10/2010 - 14

Omröstningar :

PV 20/10/2010 - 4.2
CRE 20/10/2010 - 4.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0367

Protokoll
Måndagen den 18 oktober 2010 - Strasbourg

14. Översyn av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen - Anpassning av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen [2010/2118(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor.Föredragande: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Betänkande om anpassning av parlamentets arbetsordning till det reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen [2010/2127(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor.Föredragande: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Paulo Rangel redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talare: Íñigo Méndez de Vigo för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Morten Messerschmidt för EFD-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, Salvatore Iacolino, Zita Gurmai, Trevor Colman, Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Kader Arif och Guido Milana.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Elena Băsescu och Krisztina Morvai.

Talare: Maroš Šefčovič och Paulo Rangel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 20.10.2010 och punkt 4.2 i protokollet av den 20.10.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy