Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 18 октомври 2010 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Съобщения на председателството
 4.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Внесени документи
 7.Петиции
 8.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 9.Отпаднали писмени декларации
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Ред на работа
 12.График на месечните сесии на Европейския парламент – 2012 г.
 13.Подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки ***I - Жените, работещи при несигурни условия на труд (разискване)
 14.Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията - Адаптиране на Правилника за дейността на ЕП към преразгледаното Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (разискване)
 15.Трансфер на данни към САЩ от страна на държавите-членки въз основа на меморандуми за разбирателство (разискване)
 16.Конвенция за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан *** - Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан ***I (разискване)
 17.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 18.Бъдещето на стандартизацията в Европа (кратко представяне)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (163 kb) Присъствен списък (57 kb) 
 
Протокол (188 kb) Присъствен списък (23 kb) 
 
Протокол (233 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност