Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Pondělí, 18. října 2010 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Sdělení předsednictví
 4.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem
 5.Členství ve výborech a delegacích
 6.Předložení dokumentů
 7.Petice
 8.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 9.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 10.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 11.Plán práce
 12.Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu – 2012
 13.Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň ***I – Nejisté pracovní podmínky žen (rozprava)
 14.Revize rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí – Přizpůsobení jednacího řádu Parlamentu revidované rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí (rozprava)
 15.Předávání údajů Spojeným státům americkým ze strany členských států na základě memorand o porozumění (rozprava)
 16.Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku *** – Systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku ***I (rozprava)
 17.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 18.Budoucnost evropské normalizace (krátké přednesení)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (143 kb) Prezenční listina (57 kb) 
 
Zápis (181 kb) Prezenční listina (23 kb) 
 
Zápis (216 kb) Prezenční listina (64 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí