Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 18. oktober 2010 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Meddelelser fra formanden
 4.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Modtagne dokumenter
 7.Andragender
 8.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 9.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 11.Arbejdsplan
 12.Parlamentets mødekalender 2012
 13.Forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer ***I - Kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold (forhandling)
 14.Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen - Tilpasning af Europa-Parlamentets forretningsorden til den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (forhandling)
 15.Medlemsstaternes overførsel af data til USA på grundlag af aftalememoranda (forhandling)
 16.Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav *** - Kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav ***I (forhandling)
 17.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 18.Fremtiden for europæisk standardisering (kortfattet forelæggelse)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (141 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) 
 
Protokol (159 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) 
 
Protokol (215 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik