Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 18. oktoober 2010 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri teadaanded
 4.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Esitatud dokumendid
 7.Petitsioonid
 8.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 9.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Tööplaan
 12.Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava aastal 2012
 13.Rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamine ***I - Ebakindlates töösuhetes naised (arutelu)
 14.Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe muutmine - Euroopa Parlamendi kodukorra kohandamine Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete muudetud raamkokkuleppega (arutelu)
 15.Andmete edastamine liikmesriikide poolt Ameerika Ühendriikidele vastastikuse mõistmise memorandumite alusel (arutelu)
 16.Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon *** - Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem ***I (arutelu)
 17.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 18.Euroopa standardimise tulevik (lühiettekanne)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (140 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) 
 
Protokoll (159 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) 
 
Protokoll (209 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika