Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 18. lokakuuta 2010 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen ilmoitukset
 4.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Vetoomukset
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Parlamentin istuntokalenteri – 2012
 13.Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä ***I - Epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät (keskustelu)
 14.Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistaminen - Parlamentin työjärjestyksen mukauttaminen Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseen (keskustelu)
 15.Tietojen siirto jäsenvaltioista Yhdysvaltoihin yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella (keskustelu)
 16.Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus *** - Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma ***I (keskustelu)
 17.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 18.Eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuus (lyhyt esittely)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (144 kb) Läsnäololista (57 kb) 
 
Pöytäkirja (162 kb) Läsnäololista (23 kb) 
 
Pöytäkirja (210 kb) Läsnäololista (63 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö