Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 18 oktober 2010 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Mededelingen van de Voorzitter
 4.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Ingekomen stukken
 7.Verzoekschriften
 8.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 9.Vervallen schriftelijke verklaringen
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Vergaderrooster van het Europees Parlement voor 2012
 13.Verbetering van de veiligheid en gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie ***I - Vrouwen in onzekere banen (debat)
 14.Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie - Aanpassing van het EP-Reglement aan het herziene kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (debat)
 15.Doorgifte van gegevens aan de VS door de lidstaten op basis van memoranda van overeenstemming (debat)
 16.Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan *** - Controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt ***I (debat)
 17.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 18.Toekomst van de Europese normalisatie (korte presentatie)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (142 kb) Presentielijst (57 kb) 
 
Notulen (159 kb) Presentielijst (23 kb) 
 
Notulen (216 kb) Presentielijst (63 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid