Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 18 października 2010 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Komunikaty Przewodniczącego
 4.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Składanie dokumentów
 7.Petycje
 8.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 9.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Porządek obrad
 12.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego na rok 2012
 13.Poprawa w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią ***I - Kobiety w niepewnej sytuacji zawodowej (debata)
 14.Przegląd porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją - Dostosowanie Regulaminu Parlamentu Europejskiego do zmienionego porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską (debata)
 15.Przekazywanie danych Stanom Zjednoczonym przez państwa członkowskie na podstawie protokołów ustaleń (debata)
 16.Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku *** - System kontroli i egzekwowania przepisów na obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku ***I (debata)
 17.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 18.Przyszłość europejskiej normalizacji (krótkie przedstawienie)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (142 kb) Lista obecności (57 kb) 
 
Protokół (186 kb) Lista obecności (23 kb) 
 
Protokół (218 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności