Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 18 octombrie 2010 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Comunicările Preşedintelui
 4.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 5.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 6.Depunere de documente
 7.Petiţii
 8.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 9.Declaraţii scrise caduce
 10.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2012
 13.Îmbunătăţirea securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează ***I - Femeile cu locuri de muncă precare (dezbatere)
 14.Revizuirea Acordului-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie - Adaptarea Regulamentului de procedură al Parlamentului la acordul-cadru revizuit referitor la relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie (dezbatere)
 15.Transferurile de date către SUA efectuate de statele membre în temeiul memorandumurilor de înţelegere (dezbatere)
 16.Convenţia asupra viitoarei cooperări multilaterale în zonele de pescuit din Atlanticul de Nord-Vest *** - Sistemul de control şi executare aplicabil în zona reglementată de Convenţia privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est ***I (dezbatere)
 17.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 18.Viitorul standardizării europene (prezentare succintă)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 20.Ridicarea şedinţei
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (147 kb) Lista de prezenţă (57 kb) 
 
Proces-verbal (189 kb) Lista de prezenţă (23 kb) 
 
Proces-verbal (214 kb) Lista de prezenţă (64 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate