Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 18. októbra 2010 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Oznámenia predsedníctva
 4.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Predložené dokumenty
 7.Petície
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 9.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Program práce
 12.Kalendár schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2012
 13.Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok ***I - Otázka žien na neistých pracovných miestach (rozprava)
 14.Revízia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou - Prispôsobenie rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou (rozprava)
 15.Prenos údajov členskými štátmi do USA na základe memoránd o porozumení (rozprava)
 16.Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku *** - Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku ***I (rozprava)
 17.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 18.Budúcnosť európskej normalizácie (stručná prezentácia)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (137 kb) Prezenčná listina (57 kb) 
 
Zápisnica (181 kb) Prezenčná listina (23 kb) 
 
Zápisnica (218 kb) Prezenčná listina (64 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia