Index 
Jegyzőkönyv
PDF 217kWORD 178k
2010. október 18., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.Az elnök közleményei
 4.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.Petíciók
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 9.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 10.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 11.Ügyrend
 12.Az Európai Parlament 2012. évi ülésnaptára
 13.A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása ***I - Bizonytalan munkahellyel rendelkező női munkavállalók (vita)
 14.Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálata - A Parlament eljárási szabályzatának kiigazítása az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodásnak megfelelően (vita)
 15.A tagállamok egyetértési megállapodások alapján történő adattovábbítása az USA részére (vita)
 16.Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény *** - Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer ***I (vita)
 17.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 18.Az európai szabványosítás jövője (rövid ismertetés)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2010 - 2011

2010. október 18-21-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

2010. OKTÓBER 18., HÉTFŐ

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. Az elnök közleményei

Az elnök gratulál Liu Hsziao-po kínai disszidensnek a 2010. évi Nobel-békedíj elnyeréséhez. Felhívja a Kínai Népköztársaság hatóságait, hogy engedjék szabadon Liu Hsziao-pót és más emberijog-védőket, és emlékeztet a Parlament ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalására.

Az elnök közli, hogy ma ünneplik a szegénység elleni küzdelem nemzetközi napját és az emberkereskedelem elleni küzdelem negyedik európai napját. Az elnök emlékeztet, hogy a szegénység elleni küzdelem napja alkalmából Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár látogatást fog tenni a Parlamentben.

Az elnök emlékeztet, hogy 2010. október 20-án, kedden, 12.10 és 12.30 között fogja elmondani félidős beszédét.


4. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá (az eljárási szabályzat 74. cikke):

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállamok kikötőibe érkező és/vagy onnan induló hajókra vonatkozó nyilatkozattételi követelményekről és a 2002/6/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD)).


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D képviselőcsoport kérésére a Parlament jóváhagyja az alábbi kinevezést:

Az Andok Közösséggel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Daciana Octavia Sârbu helyére Cătălin Sorin Ivan.


6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- Jelentés a szegénység elleni küzdelemben a minimálbér szerepéről és Európában a befogadó társadalom előmozdításáról (2010/2039(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Jelentés az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Ajánlás az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény módosításának az Európai Unió nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - BUDG bizottság (A7-0263/2010)

- Jelentés a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nőkről (2010/2018(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Jelentés az integrált tengerpolitikáról (IMP) – az elért eredmények értékeléséről és az új kihívásokról (2010/2040(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Jelentés a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról: a szükséges intézkedésekre és kezdeményezésekre irányuló ajánlások (félidős jelentés) (2009/2182(INI)) - CRIS bizottság - Előadó: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Jelentés a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Jelentés az európai szabványosítás jövőjéről (2010/2051(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Jelentés az Unió Latin-Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolatairól (2010/2026(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Jelentés az Európai Parlament eljárási szabályzatának az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodáshoz történő hozzáigazításáról (2010/2127(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Jelentés az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról (2010/2118(ACI)) - AFCO bizottság - Előadó: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Jelentés az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: László Surján (A7-0281/2010)

- Jelentés a stabilitási keret és az Unió gazdasági irányításának javításáról, különösen az euróövezetben, a Bizottságnak szóló ajánlásokkal (2010/2099(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Jelentés az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács; III. szakasz – Bizottság; X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – összes szakasz és az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséhez kapcsolódó 1/2011, 2/2011 és 3/2011 sz. módosító indítványokról (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - BUDG bizottság – Társelőadók: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska és Helga Trüpel(A7-0284/2010)

- ***I Jelentés a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - DEVE bizottság - Előadó: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) a képviselők

2.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az eljárási szabályzat 116. cikke) (B7-0552/2010)

a Tanácshoz:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna

a Bizottsághoz:

- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos

2.2) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Cristiana Muscardini és Patrizia Toia. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fiatal muzulmán nők ellen irányuló családon belüli erőszakról (B7-0546/2010)

utalva:

illetékes :

FEMM

vélemény :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány az importőrökről/kezességről/vámról (a biztosítótársaságok káráthárítása az importőrökre) (B7-0547/2010)

utalva:

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr és Frank Vanhecke. Állásfoglalásra irányuló indítvány a Törökország Európai Unióhoz való csatlakozása révén kialakuló bevándorlási és integrációs problémákkal foglalkozó hatásvizsgálat elvégzéséről (B7-0548/2010)

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

CULT, AFET


7. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2010. szeptember 22.

Peter Kranz (1008/2010); (titkos név) (1009/2010); (titkos név) (1010/2010); Hans Häfele (Bürgerinitiative B 39) (1011/2010); Peter Jans (1012/2010); (titkos név) (1013/2010); Petrus Petrou (1014/2010); Günter Ott (1015/2010); Ejaz Rabudi (1016/2010); Wilfried Nöhring (2 aláírás) (1017/2010); Benjamin Hoffmann (5 aláírás) (1018/2010); Elisabeth Fraiss (1019/2010); Andreas Wisuschil (Wisuschil & Partner) (1020/2010); Marcel Solomon (22 aláírás) (1021/2010); Ute Skibbe (1022/2010); Sylvia Gassner (Global Cabin Air Quality Executive [GCAQE]) (1023/2010); Erich Pudewell (1024/2010); G. Dimitrakopoulos (Christianos & Partners Law Firm) (1025/2010); (titkos név) (1026/2010); Wolfgang Rüd (1027/2010).

2010. szeptember 23.

Mario Cuellar Brenes (1028/2010); (titkos név) (1029/2010); (titkos név) (1030/2010); Christophe Moens (1031/2010); Manuel Altemir Mergelina (1032/2010); (titkos név) (1033/2010); Behrend Abels (1034/2010); Heidi Wiley (1035/2010); (titkos név) (1036/2010); Amy Cullen (1037/2010); Ares Zaimes (1038/2010); Joško Joras (1039/2010); Doreen Geoghegan (1040/2010); Verónica Palanquex Martínez (1041/2010); Isabelle Lecouffe (1042/2010); (titkos név) (1043/2010); Cristian Manzanares Fernández (1044/2010); (titkos név) (1045/2010); Marko Rantaiso (1046/2010); RAFAIL BAKOLAS (1047/2010); Sergio Niola (1048/2010); Josef Ziegler (1049/2010); Francesco Artusa (1050/2010); Dimitar Stoyanov Dimitrov (1051/2010); (titkos név) (1052/2010).

2010. szeptember 27.

Antonio Cifelli (2 aláírás) (1053/2010); Ivan Lozo (Kroatische Reine Staatsrechtspartei) (1054/2010); Stanisław Gos (Logo Lift) (1055/2010); Tadeusz Jakubowski (Krajowa Rada Lekwrsko Weterynaryjna) (1056/2010); Milco Histrov Aleksandrov (1057/2010); Holger Schweins (Frosch Sportreisen) (1058/2010); Mahmoud Daka (1059/2010); Konrad Janson (Rada Miejska w Wolinie) (2 aláírás) (1060/2010); José Antonio Belloch Giner (1061/2010); Renato Núñez da Silva (Movemento polos Direitos Civis) (1062/2010); (titkos név) (1063/2010); (titkos név) (1064/2010); Dominik Kohlhagen (1065/2010); (titkos név) (1066/2010); Miguel Gortari Fernández (CEPYP Confederación de Prejubilados y Pensionistas) (1067/2010); (titkos név) (1068/2010); Emer Duffy (Country Markets Ltd) (1069/2010); Stephan Weinberger (1070/2010); María de los Milagros Hernán Álvarez (Colectivo de Perjudicados por la Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A.) (1071/2010).

2010. október 11.

Arkadiusz Kokoszka (Jenion Estates S.A) (2 aláírás) (1072/2010); Jean-Pierre Sammut (Alleanza Liberal-Demokratika Malta) (1073/2010); Aurelio Coslovich (1074/2010); Jan Marco Mueller (1075/2010); Dorina Suta (1076/2010); Tero Korhonen (1077/2010); Constant Verbraeken (1078/2010); (titkos név) (1079/2010); IlkoYordanov Dimov (1080/2010); (titkos név) (1081/2010); José António Da Costa Gouveia (1082/2010); Rennie Evstatieva (1083/2010); András Balási (Civic Initiative) (31 aláírás) (1084/2010); Aldwyn Llewelyn (1085/2010); Maurizio Maestri (1086/2010); Roger Verbiest (1087/2010); Joseph-Christos Kondylakis (1088/2010); Valentini Lidia (1089/2010); Cosmin Caraiani (1090/2010); Magnus Hammar (International Union of Tenants) (14 aláírás) (1091/2010); Sibylle Abstoss (1092/2010); Arhiepiskop Kristofor (164 aláírás) (1093/2010).

2010. október 14.

(titkos név) (1094/2010); (titkos név) (1095/2010); Bertold Maucher (1096/2010); Otto Gassner (1097/2010); Bernhard Bökeler (1098/2010); (titkos név) (1099/2010); (titkos név) (1100/2010); Everhard Leutenantsmeyer (1101/2010); Gunter Köberl (1102/2010); Afshin Seresti (1103/2010); Erwin Achatz (1104/2010); Ralf Czyborra (1105/2010); Christian Fischer (1106/2010); Kurt Knöfler (1107/2010); (titkos név) (1108/2010); Simone Eiler (1109/2010); Rainer Böke (1110/2010); (titkos név) (1111/2010); Steffen Beier (1112/2010); Adriana Stern (1113/2010); Andreas Kühl (1114/2010); Manfred Weist (1115/2010); (titkos név) (1116/2010); (titkos név) (1117/2010); (titkos név) (1118/2010); Wolfgang Klotzberg (1119/2010); Hans-Georg Widmann (1120/2010); (titkos név) (1121/2010); Piotr Wójtowicz (Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA) (1122/2010); Igor Tokar (Jüdische Gemeinde zu Magdeburg e.V.) (1123/2010); Béatrice Jayme (1124/2010); Lothar Krings (1125/2010); (titkos név) (1126/2010); Janusz Lech (3 aláírás) (1127/2010); (titkos név) (1128/2010); Marcin Kłapsia (1129/2010); Asterios Dangas (1130/2010); Stanisława Nowak (3 aláírás) (1131/2010); Richard Prince (1132/2010); Jerzy Neyman (1133/2010); Rüdiger Blohm (1134/2010); Wilfried Nöhring (1135/2010); Bude Alois (1136/2010); Peter Leverkus (1137/2010); Ortuño Rosa María Villanueva (1138/2010); Rémy Gautron (Fédération Presqu'île Environnement ) (1139/2010); (titkos név) (1140/2010); (titkos név) (1141/2010); Alexander Patsalides (1142/2010); Vojko Bernard (Alpe Adria Green) (1143/2010); Ramón Juan Vivero Blas (1144/2010); Panayotis Tolos (1145/2010); (titkos név) (1146/2010); Andrée Arrighi (1147/2010); Marie Geiss Galimard (1148/2010); (titkos név) (1149/2010); (titkos név) (1150/2010); (titkos név) (1151/2010); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (1152/2010); Stela Velichi (1153/2010); Iroda Jakucs Ugyvedi (1154/2010); Theofanis Balafoutis (1155/2010); Johanna Koopmans (Asociación de Ciudadanos Europeos) (1156/2010); (titkos név) (1157/2010); (titkos név) (1158/2010); Zana Ivakina (1159/2010); Loredana D'Angelo (Ufficio Poste Italiane) (48 aláírás) (1160/2010); Graziano Benedetto (1161/2010); Brian D Hall (1162/2010); Parvu Alexandru (1163/2010); Panagiotis Karampatis (1164/2010); Elite Elettra Santarosa (1165/2010); Marana Avvisati (1166/2010); Hector Navarro Cervera (1167/2010); Tomas Jordi (1168/2010); (titkos név) (1169/2010); Javier Layana Daza (1170/2010); Sergio Songini (1171/2010); (titkos név) (1172/2010).


8. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-0143/2010) felteszi: Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz és Sylvie Guillaume, az S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A faji és etnikai hovatartozással kapcsolatos adatbázisok az EU-ban (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010) felteszi: Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Roma adatbázisok és diszkrimináció Franciaországban és az EU-ban (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010) felteszi: Sophia in 't Veld és Alexander Alvaro, az ALDE képviselőcsoport nevében és Birgit Sippel, az S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A tagállamok egyetértési megállapodás alapján történő adattovábbítása az USA részére (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010) felteszi: Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak és Marielle De Sarnez, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Roma adatbázisok és diszkrimináció Franciaországban és az EU-ban (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010) felteszi: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias és Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Roma adatbázisok és diszkrimináció (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010) felteszi: Rui Tavares és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A tagállamok egyetértési megállapodás alapján történő adattovábbítása az USA részére (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010) felteszi: Jan Philipp Albrecht, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A tagállamok egyetértési megállapodás alapján történő adattovábbítása az USA részére (B7-0561/2010).

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke):

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund és Salvador Garriga Polledo, az adakozás európai napjának bevezetéséről (0078/2010);

- Oreste Rossi, az alapvető ellátási szintek európai meghatározásáról (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul és Antonyia Parvanova, az Európai Unión belüli rákkutatás fokozottabb koordinációja iránti igényről (0080/2010).


9. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 0045/2010, 0046/2010, 0047/2010, 0048/2010, 0049/2010, 0050/2010, 0051/2010, 0052/2010, 0053/2010, 0054/2010, 0055/2010, 0056/2010, 0057/2010. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az eljárási szabályzat 123. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.


10. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2010. júniusi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


11. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a II. októberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 449.494/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Nincs javasolt változtatás.

Szerda

A Verts/ALE képviselőcsoport kéri, hogy halasszák egy későbbi ülésre az Európai Parlament 2012. évi üléseinek naptáráról szóló szavazást (a PDOJ 107. pontja).

Felszólal: Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, és Francesco Enrico Speroni, az EFD képviselőcsoport nevében ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (73 mellette, 183 ellene, 10 tartózkodás).

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


12. Az Európai Parlament 2012. évi ülésnaptára

Az Elnökök Értekezlete ismerteti a 2012. évi ülésnaptárra vonatkozó javaslatait.

A javaslat az alábbiakat tartalmazza:

- január 16-19.

- február 1-2.

- február 13-16.

- március 12-15.

- március 28-29.

- április 17-20.

- május 7-10.

- június 4-7.

- június 20-21.

- július 2-5.

- szeptember 10-13.

- szeptember 24-27.

- október 10-11.

- október 22-25.

- november 12-15.

- november 28-29.

- december 10-13.

A módosítások benyújtásának határideje 2010. október 18., hétfő, 19.00.

A szavazásra 2010. október 20-án, szerdán fog sor kerülni.


13. A várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítása ***I - Bizonytalan munkahellyel rendelkező női munkavállalók (vita)

Második jelentés a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság.Előadó: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Jelentés a bizonytalan munkahellyel rendelkező női munkavállalókról [2010/2018(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela és Britta Thomsen előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

Felszólal: Rovana Plumb (az EMPL bizottság véleményének előadója), Thomas Händel (az EMPL bizottság véleményének előadója), Anna Záborská, a PPE képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, az S&D képviselőcsoport nevében, Siiri Oviir, az ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marina Yannakoudakis, az ECR képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, az EFD képviselőcsoport nevében, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier, aki válaszol Marije Cornelissen kékkártyás kérdésére is és Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling, aki válaszol Marc Tarabella kékkártyás kérdésére is, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux és Sylvie Guillaume.

ELNÖKÖL: Silvana KOCH-MEHRIN
alelnök

Felszólal: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten és Pascale Gruny.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik, a „catch the eye” eljárás lebonyolításáról, Edite Estrela és Britta Thomsen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.10.20-i jegyzőkönyv 6.5. pont és 2010.10.19-i jegyzőkönyv 8.8. pont.


14. Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálata - A Parlament eljárási szabályzatának kiigazítása az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodásnak megfelelően (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról [2010/2118(ACI)] - Alkotmányügyi Bizottság.Előadó: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Jelentés az Európai Parlament eljárási szabályzatának az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodáshoz történő hozzáigazításáról [2010/2127(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság.Előadó: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Paulo Rangel előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Íñigo Méndez de Vigo, a PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, az S&D képviselőcsoport nevében, Andrew Duff, az ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében, Morten Messerschmidt, az EFD képviselőcsoport nevében, Andrew Henry William Brons, független, Salvatore Iacolino, Zita Gurmai, Trevor Colman, Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Kader Arif és Guido Milana.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Elena Băsescu és Krisztina Morvai.

Felszólal: Maroš Šefčovič és Paulo Rangel.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.10.20-i jegyzőkönyv 4.1. pont és 2010.10.20-i jegyzőkönyv 4.2. pont .


15. A tagállamok egyetértési megállapodások alapján történő adattovábbítása az USA részére (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0149/2010) felteszi: Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, az ALDE képviselőcsoport nevében, és Birgit Sippel, az S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A tagállamok egyetértési megállapodás alapján történő adattovábbítása az USA részére (B7-0555/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0160/2010) felteszi: Rui Tavares és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A tagállamok egyetértési megállapodás alapján történő adattovábbítása az USA részére (B7-0558/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0168/2010) felteszi: Jan Philipp Albrecht, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A tagállamok egyetértési megállapodás alapján történő adattovábbítása az USA részére (B7-0561/2010)

Sophia in 't Veld kifejti a B7-0555/2010 szóbeli választ igénylő kérdést.

ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

Birgit Sippel, Rui Tavares és Jan Philipp Albrecht kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Maria Damanaki (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Carlos Coelho, az PPE képviselőcsoport nevében, Alexander Alvaro, az ALDE képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, és Ernst Strasser.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová, Monika Flašíková Beňová, Jaroslav Paška és Krisztina Morvai.

Felszólal: Sophia in 't Veld és Maria Damanaki.

A vitát berekesztik.


16. Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény *** - Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer ***I (vita)

Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezmény módosításainak az Európai Unió nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat [11076/2010 - C7-0181/2010- 2010/0042(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2009)0151 - C7-0009/2009- 2009/0051(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Jarosław Leszek Wałęsa és Carmen Fraga Estévez előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Alain Cadec, a PPE képviselőcsoport nevében, Ulrike Rodust, az S&D képviselőcsoport nevében, Britta Reimers, az ALDE képviselőcsoport nevében, Isabella Lövin, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, az ECR képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Pat the Cope Gallagher, Ian Hudghton és Daciana Octavia Sârbu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Elie Hoarau, João Ferreira és Franz Obermayr.

Felszólal: Maria Damanaki, Jarosław Leszek Wałęsa és Carmen Fraga Estévez.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.10.19-i jegyzőkönyv 8.7. pont és 2010.10.19-i jegyzőkönyv 8.6. pont.

(Az ülés néhány pillanatra felfüggesztik.)


17. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Íñigo Méndez de Vigo, Evgeni Kirilov, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Alf Svensson, Iosif Matula, Alexander Mirsky, Daciana Octavia Sârbu, Olle Schmidt, Joe Higgins, Oriol Junqueras Vies, Dimitar Stoyanov, Theodoros Skylakakis, Crescenzio Rivellini, Vasilica Viorica Dăncilă, Kriton Arsenis, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella, Cătălin Sorin Ivan, Slavi Binev, Ioan Enciu, Zigmantas Balčytis, Katarína Neveďalová és Ivailo Kalfin.


18. Az európai szabványosítás jövője (rövid ismertetés)

Jelentés az európai szabványosítás jövőjéről [2010/2051(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság.Előadó: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

Edvard Kožušník rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lara Comi, Zigmantas Balčytis, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Elena Băsescu, Zuzana Roithová és Mitro Repo.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2010.10.21-i jegyzőkönyv 7.7. pont .


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 449.494/OJMA).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat