Indiċi 
Minuti
PDF 222kWORD 179k
It-Tnejn, 18 ta' Ottubru 2010 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 3.Avviżi tal-Presidenza
 4.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja
 5.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 6.Dokumenti mressqa
 7.Petizzjonijiet
 8.Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)
 9.Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti
 10.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 11.Ordni tal-ħidma
 12.Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2012
 13.It-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu ***I - Ħaddiema nisa prekarji (dibattitu)
 14.Reviżjoni tal-Ftehim Qafas dwar ir-Relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni - Adattament tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament għall-Ftehim Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea (dibattitu)
 15.Trasferiment ta' dejta mill-Istati Membri lill-Istati Uniti abbażi ta' Memoranda ta' Ftehim (dibattitu)
 16.Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali Futura dwar is-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku *** - Skema ta’ kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni rigward is-Sajd fil-Grigal tal-Atlantiku ***I (dibattitu)
 17.Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 18.Il-futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea (preżentazzjoni qasira)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.05.


2. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


3. Avviżi tal-Presidenza

Il-President jifraħ bl-għoti tal-premju Nobel għall-Paċi 2010 lid-dissident Ċiniż Liu Xiaobo. Jistieden lill-awtoritajiet tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina jilliberaw lil Liu Xiaobo u lid-difensuri l-oħra tad-drittijiet tal-bniedem u jfakkar l-impenn tal-Parlament f'dan il-qasam.

Il-President jindika wkoll li lbieraħ tfakkar il-Jum Internazzjonali tal-Ġlieda kontra l-Faqar u li llum jitfakkar ir-raba' Jum Ewropew kontra t-Traffikar tal-Bnedmin. Il-President ifakkar fiż-żjara ta' nhar it-Tlieta tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Ban Ki-Moon, fl-okkażjoni tal-Jum tal-Ġlieda kontra l-Faqar.

Ifakkar li nhar l-Erbgħa 20 ta' Ottubru 2010, min-12:10 san-12:30, huwa se jagħmel id-diskors tiegħu ta' nofs il-mandat.


4. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura):

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-formalitajiet ta' rappurtar għal bastimenti li jaslu fi u/jew jitilqu minn portijiet tal-Istati Membri u li tħassar id-Direttiva 2002/6/KE (00034/2010/LEX - C7-0329/2010 - 2009/0005(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dritt għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali (00027/2010/LEX - C7-0328/2010 - 2010/0801(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jissalvagwardaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2004/67/KE (00030/2010/LEX - C7-0327/2010 - 2009/0108(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam (00033/2010/LEX - C7-0326/2010 - 2008/0198(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni ta' aċċidenti u inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili u li jħassar id-Direttiva 94/56/KE (00036/2010/LEX - C7-0325/2010 - 2009/0170(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi għajnuna makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova (00044/2010/LEX - C7-0324/2010 - 2010/0162(COD)).


5. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp S&D, il-Parlament irratifika l-ħatra segwenti:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Komunità Andina: Cătălin Sorin Ivan minflok Daciana Octavia Sârbu.


6. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-kumitati parlamentari

1.1) rapporti

- Rapport dwar ir-rwol tad-dħul minimu fil-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni ta’ soċjetà inklużiva fl-Ewropa (2010/2039(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Skema ta’ kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni rigward is-Sajd fil-Grigal tal-Atlantiku (COM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

- Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' Emendi għall-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali Futura dwar is-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) - Kumitat BUDG (A7-0263/2010)

- Rapport dwar ħaddiema nisa prekarji (2010/2018(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

- Rapport dwar il-Politika Marittima Integrata (IMP) – Evalwazzjoni tal-progress li sar u sfidi ġodda (2010/2040(INI)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Gesine Meissner (A7-0266/2010)

- Dan it-titolu mhuwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Rapport dwar il-kriżi finanzjarja, ekonomika u soċjali: Rakkomandazzjonijiet rigward il-miżuri u l-inizjattivi li għandhom jittieħdu (rapport ta' nofs il-mandat) (2009/2182(INI)) - Kumitat CRIS - Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2010)0446 - C7-0210/2010 - 2010/2141(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0269/2010)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (COM(2010)0451 - C7-0222/2010 - 2010/2163(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0270/2010)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'applikazzjoni tal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2010)0452 - C7-0223/2010 - 2010/2164(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0271/2010)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2010)0453 - C7-0224/2010 - 2010/2165(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0272/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini ta’ ċerti prodotti importati minn pajjiżi terzi (COM(2005)0661 - C7-0048/2010 - 2005/0254(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Cristiana Muscardini (A7-0273/2010)

- Rapport dwar il-futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea (2010/2051(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

- Rapport dwar ir-relazzjonijiet kummerċjali tal-UE mal-Amerika Latina (2010/2026(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0277/2010)

- Rapport dwar l-adattament tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament għall-Ftehim Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea (2010/2127(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

- Rapport dwar ir-reviżjoni tal-ftehim ta' qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea (2010/2118(ACI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

- Rapport dwar l-Abbozz tal-baġit ta' emenda Nru 3/2010 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima III – Il-Kummissjoni (13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: László Surján (A7-0281/2010)

- Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar it-titjib tal-governanza ekonomika u tal-qafas ta' stabilità tal-Unjoni, b'mod partikolari fiż-żona tal-euro (2010/2099(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Diogo Feio (A7-0282/2010)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2010 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010: Taqsima II - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill Taqsima III - Il-Kummissjoni Taqsima X - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (13475/2010 - C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A7-0283/2010)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 - it-taqsimiet kollha u ittri ta' emenda nri 1/2011, 2/2011 u 3/2011 għall-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) - Kumitat BUDG - Korapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska u Helga Trüpel (A7-0284/2010)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru No 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Charles Goerens (A7-0285/2010)

2) mill-Membri

2.1) mistoqsijiet bi tweġiba orali għall-ħin tal-mistoqsijiet (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura) (B7-0552/2010)

lill-Kunsill:

- Harkin Marian, Mitchell Gay, Kelly Seán, Papanikolaou Georgios, Higgins Jim, Blinkevičiūtė Vilija, Fernandes José Manuel, McGuinness Mairead, Ţicău Silvia-Adriana, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Posselt Bernd, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Aylward Liam, Howitt Richard, Andrikienė Laima Liucija, Záborská Anna.

lill-Kummissjoni:
- Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerrero Salom Enrique, Tarabella Marc, Harkin Marian, Koumoutsakos Georgios, Higgins Jim, Paleckis Justas Vincas, Ţicău Silvia-Adriana, Posselt Bernd, Crowley Brian, Baudis Dominique, Howitt Richard, Ludford Sarah, Papastamkos Georgios, La Via Giovanni, Neynsky Nadezhda, Bélier Sandrine, Wojciechowski Janusz, Kadenbach Karin, Chountis Nikolaos, Nicholson James, Andrikienė Laima Liucija, Kelly Seán, Tsoukalas Ioannis A., Stevenson Struan, Gallagher Pat the Cope, Gróbarczyk Marek Józef, Schlyter Carl, McGuinness Mairead, Bendtsen Bendt, Blinkevičiūtė Vilija, Brons Andrew Henry William, Belet Ivo, Aylward Liam, Záborská Anna, Angourakis Charalampos.

2.2) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Cristiana Muscardini u Patrizia Toia. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-vjolenza familjari kontra n-nisa Musulmani żgħażagħ (B7-0546/2010)

irreferut

responsabbli :

FEMM

opinjoni :

LIBE

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar importaturi/assigurazzjonijiet/dwana (regress tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni mill-importaturi) (B7-0547/2010)

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ITRE

- Philip Claeys, Andreas Mölzer, Franz Obermayr u Frank Vanhecke. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twettiq ta' evalwazzjoni ta' impatt tal-problemi marbuta mal-immigrazzjoni u l-integrazzjoni fil-każ li t-Turkija tissieħeb fl-Unjoni Ewropea (B7-0548/2010)

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT, AFET


7. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 201(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 22 ta' Settembru 2010

Peter Kranz (nru 1008/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1009/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1010/2010); Hans Häfele (Bürgerinitiative B 39) (nru 1011/2010); Peter Jans (nru 1012/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1013/2010); Petrus Petrou (nru 1014/2010); Günter Ott (nru 1015/2010); Ejaz Rabudi (nru 1016/2010); Wilfried Nöhring (2 firem) (nru 1017/2010); Benjamin Hoffmann (5 firem) (nru 1018/2010); Elisabeth Fraiss (nru 1019/2010); Andreas Wisuschil (Wisuschil & Partner) (nru 1020/2010); Marcel Solomon (22 firma) (nru 1021/2010); Ute Skibbe (nru 1022/2010); Sylvia Gassner (Global Cabin Air Quality Executive [GCAQE]) (nru 1023/2010); Erich Pudewell (nru 1024/2010); G. Dimitrakopoulos (Christianos & Partners Law Firm) (nru 1025/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1026/2010); Wolfgang Rüd (nru 1027/2010).

Data: 23 ta' Settembru 2010

Mario Cuellar Brenes (nru 1028/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1029/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1030/2010); Christophe Moens (nru 1031/2010); Manuel Altemir Mergelina (nru 1032/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1033/2010); Behrend Abels (nru 1034/2010); Heidi Wiley (nru 1035/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1036/2010); Amy Cullen (nru 1037/2010); Ares Zaimes (nru 1038/2010); Joško Joras (nru 1039/2010); Doreen Geoghegan (nru 1040/2010); Verónica Palanquex Martínez (nru 1041/2010); Isabelle Lecouffe (nru 1042/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1043/2010); Cristian Manzanares Fernández (nru 1044/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1045/2010); Marko Rantaiso (nru 1046/2010); RAFAIL BAKOLAS (nru 1047/2010); Sergio Niola (nru 1048/2010); Josef Ziegler (nru 1049/2010); Francesco Artusa (nru 1050/2010); Dimitar Stoyanov Dimitrov (nru 1051/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1052/2010).

Data: 27 ta' Settembru 2010

Antonio Cifelli (2 firem) (nru 1053/2010); Ivan Lozo (Kroatische Reine Staatsrechtspartei) (nru 1054/2010); Stanisław Gos (Logo Lift) (nru 1055/2010); Tadeusz Jakubowski (Krajowa Rada Lekwrsko Weterynaryjna) (nru 1056/2010); Milco Histrov Aleksandrov (nru 1057/2010); Holger Schweins (Frosch Sportreisen) (nru 1058/2010); Mahmoud Daka (nru 1059/2010); Konrad Janson (Rada Miejska w Wolinie) (2 firem) (nru 1060/2010); José Antonio Belloch Giner (nru 1061/2010); Renato Núñez da Silva (Movemento polos Direitos Civis) (nru 1062/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1063/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1064/2010); Dominik Kohlhagen (nru 1065/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1066/2010); Miguel Gortari Fernández (CEPYP Confederación de Prejubilados y Pensionistas) (nru 1067/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1068/2010); Emer Duffy (Country Markets Ltd) (nru 1069/2010); Stephan Weinberger (nru 1070/2010); María de los Milagros Hernán Álvarez (Colectivo de Perjudicados por la Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A.) (nru 1071/2010).

Data: 11 ta' Ottubru 2010

Arkadiusz Kokoszka (Jenion Estates S.A) (2 firem) (nru 1072/2010); Jean-Pierre Sammut (Alleanza Liberal-Demokratika Malta) (nru 1073/2010); Aurelio Coslovich (nru 1074/2010); Jan Marco Mueller (nru 1075/2010); Dorina Suta (nru 1076/2010); Tero Korhonen (nru 1077/2010); Constant Verbraeken (nru 1078/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1079/2010); IlkoYordanov Dimov (nru 1080/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1081/2010); José António Da Costa Gouveia (nru 1082/2010); Rennie Evstatieva (nru 1083/2010); András Balási (Civic Initiative) (31 firma) (nru 1084/2010); Aldwyn Llewelyn (nru 1085/2010); Maurizio Maestri (nru 1086/2010); Roger Verbiest (nru 1087/2010); Joseph-Christos Kondylakis (nru 1088/2010); Valentini Lidia (nru 1089/2010); Cosmin Caraiani (nru 1090/2010); Magnus Hammar (International Union of Tenants) (14-il firma) (nru 1091/2010); Sibylle Abstoss (nru 1092/2010); Arhiepiskop Kristofor (164 firma) (nru 1093/2010).

Data: 14 ta' Ottubru 2010

(Isem kunfidenzjali) (nru 1094/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1095/2010); Bertold Maucher (nru 1096/2010); Otto Gassner (nru 1097/2010); Bernhard Bökeler (nru 1098/2010); (Isem kunfidenzjali) (nru 1099/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1100/2010); Everhard Leutenantsmeyer (nru 1101/2010); Gunter Köberl (nru 1102/2010); Afshin Seresti (nru 1103/2010); Erwin Achatz (nru 1104/2010); Ralf Czyborra (nru 1105/2010); Christian Fischer (nru 1106/2010); Kurt Knöfler (nru 1107/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1108/2010); Simone Eiler (nru 1109/2010); Rainer Böke (nru 1110/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1111/2010); Steffen Beier (nru 1112/2010); Adriana Stern (nru 1113/2010); Andreas Kühl (nru 1114/2010); Manfred Weist (nru 1115/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1116/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1117/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1118/2010); Wolfgang Klotzberg (nru 1119/2010); Hans-Georg Widmann (nru 1120/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1121/2010); Piotr Wójtowicz (Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego NIWA) (nru 1122/2010); Igor Tokar (Jüdische Gemeinde zu Magdeburg e.V.) (nru 1123/2010); Béatrice Jayme (nru 1124/2010); Lothar Krings (nru 1125/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1126/2010); Janusz Lech (3 firem) (nru 1127/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1128/2010); Marcin Kłapsia (nru 1129/2010); Asterios Dangas (nru 1130/2010); Stanisława Nowak (3 firem) (nru 1131/2010); Richard Prince (nru 1132/2010); Jerzy Neyman (nru 1133/2010); Rüdiger Blohm (nru 1134/2010); Wilfried Nöhring (nru 1135/2010); Bude Alois (nru 1136/2010); Peter Leverkus (nru 1137/2010); Ortuño Rosa María Villanueva (nru 1138/2010); Rémy Gautron (Fédération Presqu'île Environnement ) (nru 1139/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1140/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1141/2010); Alexander Patsalides (nru 1142/2010); Vojko Bernard (Alpe Adria Green) (nru 1143/2010); Ramón Juan Vivero Blas (nru 1144/2010); Panayotis Tolos (nru 1145/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1146/2010); Andrée Arrighi (nru 1147/2010); Marie Geiss Galimard (nru 1148/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1149/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1150/2010); (Isem kunfidenzjali) (nru 1151/2010); Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (nru 1152/2010); Stela Velichi (nru 1153/2010); Iroda Jakucs Ugyvedi (nru 1154/2010); Theofanis Balafoutis (nru 1155/2010); Johanna Koopmans (Asociación de Ciudadanos Europeos) (nru 1156/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1157/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1158/2010); Zana Ivakina (nru 1159/2010); Loredana D'Angelo (Ufficio Poste Italiane) (48 firma) (nru 1160/2010); Graziano Benedetto (nru 1161/2010); Brian D Hall (nru 1162/2010); Parvu Alexandru (nru 1163/2010); Panagiotis Karampatis (nru 1164/2010); Elite Elettra Santarosa (nru 1165/2010); Marana Avvisati (nru 1166/2010); Hector Navarro Cervera (nru 1167/2010); Tomas Jordi (nru 1168/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1169/2010); Javier Layana Daza (nru 1170/2010); Sergio Songini (nru 1171/2010); (isem kunfidenzjali) (nru 1172/2010).


8. Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq)

Id-dokumenti msemmija hawn taħt tressqu mill-Membri

1) mistoqsijiet bi tweġiba orali (Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-0143/2010) imressqa minn Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga Göncz u Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Databases relatati mal-oriġini razzjali u etnika fl-UE (B7-0553/2010);

- (O-0146/2010) imressqa minn Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Bażijiet ta' data dwar ir-Roma u d-diskriminazzjoni kontrihom fi Franza u fl-UE (B7-0554/2010);

- (O-0149/2010) imressqa minn Sophia in 't Veld u Alexander Alvaro f'isem il-Grupp ALDE, u Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: It-trasferiment ta' data lill-Istati Uniti mill-Istati Membri fuq il-bażi ta' Memoranda ta' Ftehim (B7-0555/2010);

- (O-0154/2010) imressqa minn Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells, Metin Kazak u Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Bażijiet tad-data dwar ir-Roma u d-diskriminazzjoni kontrihom fi Franza u fl-UE (B7-0556/2010);

- (O-0155/2010) imressqa minn Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis, Marisa Matias u Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Bażijiet tad-data u diskriminazzjoni kontra r-Roma (B7-0557/2010);

- (O-0160/2010) imressqa minn Rui Tavares u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: It-trasferiment ta' data lill-Istati Uniti tal-Amerika mill-Istati Membri fuq il-bażi ta' Memoranda ta' Ftehim (B7-0558/2010);

- (O-0168/2010) imressqa minn Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Trasferiment ta' dejta mill-Istati Membri lill-Istati Uniti abbażi ta' Memoranda ta' Ftehim (B7-0561/2010).

2) dikjarazzjonijiet bil-miktub biex jiddaħħlu fir-Reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura) :

- László Surján, Michał Tomasz Kamiński, Carl Haglund u Salvador Garriga Polledo, dwar l-istabbiliment ta' Jum Ewropew ta' Għoti (0078/2010);

- Oreste Rossi, dwar l-identifikazzjoni tal-livelli essenzjali ta' assistenza fl-Ewropa (0079/2010);

- Marisa Matias, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Herbert Reul u Antonyia Parvanova, dwar il-bżonn għal koordinazzjoni akbar tar-riċerka tal-kanser fl-Unjoni Ewropea (0080/2010).


9. Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti

Skont l-Artikolu 123(5) tar-Regoli ta' Proċedura, id-dikjarazzjonijiet bil-miktub Nru 0045/2010, 0046/2010, 0047/2010, 0048/2010, 0049/2010, 0050/2010, 0051/2010, 0052/2010, 0053/2010, 0054/2010, 0055/2010, 0056/2010, 0057/2010 skadew minħabba li ma kellhomx in-numru ta' firem meħtieġa.


10. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Ġunju 2010 hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


11. Ordni tal-ħidma

Il-punt li jmiss kien l-ordni tal-ħidma.

L-abbozz finali tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Ottubru II (PE 449.494/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet imsemmija hawn taħt (Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

L-Erbgħa
Talba tal-grupp Vert/ALE bil-għan li l-votazzjoni dwar il-"Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2012" tiġi posposta għal sessjoni aktar 'il quddiem (punt 107 tal-PDOJ).

Tkellmu Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, li ressaq it-talba u Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD, kontra t-talba.

Il-Parlament ċaħad it-talba permezz tal-VE (73 favur, 183 kontra, 10 astensjonijiet).

Il-Ħamis
Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

°
° ° °

Hekk ġie stabbilit l-ordni tal-ħidma.


12. Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2012

Il-Konferenza tal-Presidenti ħabbret il-proposti tagħha għall-kalendarju għas-sessjonijiet tal-2012.

Il-proposti huma kif ġej:

- mis-16 sad-19 ta' Jannar

- l-1 u t-2 ta' Frar

- mit-13 sas-16 ta' Frar

- mit-12 sal-15 ta' Marzu

- it-28 u d-29 ta' Marzu

- mis-17 sal-20 ta' April

- mis-7 sal-10 ta' Mejju

- mill-4 sas-7 ta' Ġunju

- l-20 u l-21 ta' Ġunju

- mit-2 sal-5 ta' Lulju

- mill-10 sat-13 ta' Settembru

- mill-24 sas-27 ta' Settembru

- l-10 u l-11 ta' Ottubru

- mit-22 sal-25 ta' Ottubru

- mit-12 sal-15 ta' Novembru

- it-28 u d-29 ta' Novembru

- mill-10 sat-13 ta' Diċembru

L-iskadenza għat-tressiq tal-emendi ġiet iffissata għal nhar it-Tnejn 18 ta' Ottubru 2010, fis-19.00.

Il-votazzjoni ssir l-Erbgħa 20 ta' Ottubru 2010.


13. It-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu ***I - Ħaddiema nisa prekarji (dibattitu)

It-tieni rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE dwar l-introduzzjoni ta' miżuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu [COM(2008)0637 - C6-0340/2008- 2008/0193(COD)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi.Rapporteur: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Rapport dwar ħaddiema nisa prekarji [2010/2018(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi.Rapporteur: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Edite Estrela u Britta Thomsen ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellem Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Tkellmu: Rovana Plumb (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Thomas Händel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Anna Záborská f'isem il-Grupp PPE, Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, Siiri Oviir f'isem il-Grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD, Edit Bauer, Silvia Costa, Antonyia Parvanova, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Jacky Hénin, Giancarlo Scottà, Licia Ronzulli, Zita Gurmai, Elizabeth Lynne, Andrea Češková, Joe Higgins, Elisabeth Morin-Chartier li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "kartuna blu" ta' Marije Cornelissen u Anneli Jäätteenmäki, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Julie Girling, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Gesine Meissner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Sari Essayah, Olle Ludvigsson, Astrid Lulling li wieġbet ukoll mistoqsija "kartuna blu" ta' Marc Tarabella, Vasilica Viorica Dăncilă, Thomas Mann, Anna Hedh, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Anne Delvaux u Sylvie Guillaume.

PRESIDENZA: Silvana KOCH-MEHRIN
Viċi President

Tkellmu: Regina Bastos, Iratxe García Pérez, Godfrey Bloom, Salvatore Iacolino, Nicole Sinclaire, Ria Oomen-Ruijten u Pascale Gruny.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Rovana Plumb, Frédérique Ries, Franziska Katharina Brantner, Cornelia Ernst, Angelika Werthmann, Seán Kelly, Marita Ulvskog, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska u Izaskun Bilbao Barandica.

Tkellmu: Maroš Šefčovič, Miroslav Mikolášik, dwar l-iżvolġiment tal-proċedura "Catch the eye", Edite Estrela u Britta Thomsen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal- Minuti ta' 20.10.2010 u punt 8.8 tal- Minuti ta' 19.10.2010.


14. Reviżjoni tal-Ftehim Qafas dwar ir-Relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni - Adattament tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament għall-Ftehim Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea (dibattitu)

Rapport dwar ir-reviżjoni tal-ftehim ta' qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea [2010/2118(ACI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali.Rapporteur: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Rapport dwar l-adattament tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament għall-Ftehim Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea [2010/2127(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali.Rapporteur: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Paulo Rangel ippreżenta r-rapporti tiegħu.

Tkellem Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Íñigo Méndez de Vigo f'isem il-Grupp PPE, Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D, Andrew Duff f'isem il-Grupp ALDE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Morten Messerschmidt f'isem il-Grupp EFD, Andrew Henry William Brons Membru mhux affiljat, Salvatore Iacolino, Zita Gurmai, Trevor Colman, Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Kader Arif u Guido Milana.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Elena Băsescu u Krisztina Morvai.

Tkellmu: Maroš Šefčovič u Paulo Rangel.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.1 tal- Minuti ta' 20.10.2010 u punt 4.2 tal- Minuti ta' 20.10.2010.


15. Trasferiment ta' dejta mill-Istati Membri lill-Istati Uniti abbażi ta' Memoranda ta' Ftehim (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0149/2010) imressqa minn Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro f'isem il-Grupp ALDE, u Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: It-trasferiment ta' data lill-Istati Uniti mill-Istati Membri fuq il-bażi ta' Memoranda ta' Ftehim (B7-0555/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0160/2010) imressqa minn Rui Tavares u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: It-trasferiment ta' data lill-Istati Uniti tal-Amerika mill-Istati Membri fuq il-bażi ta' Memoranda ta' Ftehim (B7-0558/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0168/2010) imressqa minn Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Trasferiment ta' dejta mill-Istati Membri lill-Istati Uniti abbażi ta' Memoranda ta' Ftehim (B7-0561/2010)

Sophia in 't Veld għamlet il-mistoqsija bi tweġiba orali B7-0555/2010.

PRESIDENZA: Stavros LAMBRINIDIS
Viċi President

Birgit Sippel, Rui Tavares u Jan Philipp Albrecht għamlu l-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsijiet.

Tkellmu: Carlos Coelho f'isem il-Grupp PPE, Alexander Alvaro f'isem il-Grupp ALDE, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, u Ernst Strasser.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová, Monika Flašíková Beňová, Jaroslav Paška u Krisztina Morvai.

Tkellmu: Sophia in 't Veld u Maria Damanaki.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali Futura dwar is-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku *** - Skema ta’ kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni rigward is-Sajd fil-Grigal tal-Atlantiku ***I (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' Emendi għall-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali Futura dwar is-Sajd fil-Majjistral tal-Atlantiku [11076/2010 - C7-0181/2010- 2010/0042(NLE)] - Kumitat għas-Sajd.Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Skema ta’ kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni rigward is-Sajd fil-Grigal tal-Atlantiku [COM(2009)0151 - C7-0009/2009- 2009/0051(COD)] - Kumitat għas-Sajd.Rapporteur: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Jarosław Leszek Wałęsa u Carmen Fraga Estévez ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellmet Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Alain Cadec f'isem il-Grupp PPE, Ulrike Rodust f'isem il-Grupp S&D, Britta Reimers f'isem il-Grupp ALDE, Isabella Lövin f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Pat the Cope Gallagher, Ian Hudghton u Daciana Octavia Sârbu.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Czesław Adam Siekierski, Elie Hoarau, João Ferreira u Franz Obermayr.

Tkellmu: Maria Damanaki, Jarosław Leszek Wałęsa u Carmen Fraga Estévez.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal- Minuti ta' 19.10.2010 u punt 8.6 tal- Minuti ta' 19.10.2010.

(Is-sessjoni ġiet sospiża għal xi ftit ħin)


17. Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura:

Íñigo Méndez de Vigo, Evgeni Kirilov, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Marisa Matias, Nikolaos Salavrakos, Csanád Szegedi, Alf Svensson, Iosif Matula, Alexander Mirsky, Daciana Octavia Sârbu, Olle Schmidt, Joe Higgins, Oriol Junqueras Vies, Dimitar Stoyanov, Theodoros Skylakakis, Crescenzio Rivellini, Vasilica Viorica Dăncilă, Kriton Arsenis, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Czesław Adam Siekierski, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella, Cătălin Sorin Ivan, Slavi Binev, Ioan Enciu, Zigmantas Balčytis, Katarína Neveďalová u Ivailo Kalfin.


18. Il-futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-futur tal-Istandardizzazzjoni Ewropea [2010/2051(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur.Rapporteur: Edvard Kožušník (A7-0276/2010)

Edvard Kožušník għamel il-preżentazzjoni.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Lara Comi, Zigmantas Balčytis, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Elena Băsescu, Zuzana Roithová u Mitro Repo.

Tkellmet Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal- Minuti ta' 21.10.2010.


19. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 449.494/OJMA).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jáuregui Atondo, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza