Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 19 ta' Ottubru 2010 - Strasburgu

3. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa (COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD))

irreferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

ENVI, REGI

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD))

irreferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

REGI

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l–Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (COM(2010)0521 - C7-0302/2010 - 2010/0275(COD))

irreferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

BUDG, LIBE, IMCO

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta għal regolament (UE) Nru tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1541/98 dwar il-prova tal-oriġini ta' ċerti prodotti tessili li jidħlu fit-Taqsima XI tan-Nomenklatura Magħquda u rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fil-Komunità, u dwar il-kundizzjonijiet tal-aċċettazzjoni ta' din il-prova u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (COM(2010)0544 - C7-0316/2010 - 2010/0272(COD))

irreferut

responsabbli:

INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill - Ir-Regolament (UE) Nru.../2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza fis-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (COM(2010)0542 - C7-0317/2010 - 2010/0271(COD))

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ENVI, ITRE, TRAN

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-arranġamenti ta' aċċess għas-servizz pubbliku rregolat offrut mis-sistema dinjija ta' navigazzjoni bis-satellita li ġiet stabbilita mill-programm Galileo (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD))

irreferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

TRAN

Bi qbil mal-Artikolu 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' ‘EURODAC’ għat-tqabbil ta' marki tas-swaba’ għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (KE) Nru […/…] [li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna mingħajr Stat] (Verżjoni riformulata) (COM(2010)0555 - C7-0319/2010 - 2008/0242(COD))

irreferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra (08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE))

irreferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ITRE

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 56/2010 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0057/2010 - C7-0321/2010 - 2010/2232(GBD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jintroduċi preferenzi kummerċjali awtonomi ta' emerġenza għall-Pakistan (COM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

irreferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

AFET, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (COM(2010)0578 - C7-0323/2010 - 2010/2237(BUD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

REGI

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta' Uffiċjali Oħra ta' dawn il-Komunitajiet (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 - 2010/0171(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0288/2010).

Avviż legali - Politika tal-privatezza