Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 19. oktober 2010 - Strasbourg

4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Tvangsudsættelser i Zimbabwe

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen om tvangsudsættelserne i Zimbabwe (B7-0583/2010)

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda og Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen om tvangsudsættelserne i Zimbabwe (B7-0584/2010)

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes og Michael Cashman for S&D-Gruppen om tvangsudsættelserne i Zimbabwe (B7-0585/2010)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om tvangsudsættelserne i Zimbabwe (B7-0586/2010)

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah og Dominique Baudis for PPE-Gruppen om tvangsudsættelserne i Zimbabwe (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański og Adam Bielan for ECR-Gruppen om Zimbabwe (B7-0588/2010).

II.   Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas og Mara Bizzotto for EFD-Gruppen om Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0550/2010)

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez og Sarah Ludford for ALDE-Gruppen om Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0589/2010)

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda og Gerald Häfner for Verts/ALE-Gruppen om Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0590/2010)

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella og Robert Goebbels for S&D-Gruppen om Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen om Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0592/2010)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec og Dominique Baudis for PPE-Gruppenom Cambodja, navnlig sagen om Sam Rainsy (B7-0594/2010).

III.   Menneskerettighedssituationen i Nordkaukasus (Den Russiske Føderation) og retssagen mod Oleg Orlov

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov (B7-0549/2010)

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells og Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen om situationen i Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov (B7-0595/2010)

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda og Kristian Vigenin for S&D-Gruppen om Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov (B7-0596/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal og Roberts Zīle for ECR-Gruppen om Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov (B7-0597/2010)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov (B7-0598/2010)

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah og Dominique Baudis for PPE-Gruppen om Nordkaukasus, navnlig sagen om Oleg Orlov (B7-0599/2010).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik