Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 19. oktoober 2010 - Strasbourg

4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Sunniviisilised väljatõstmised Zimbabwes

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel sunniviisiliste väljatõstmiste kohta Zimbabwes (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel sunniviisiliste väljatõstmiste kohta Zimbabwes (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes ja Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel sunniviisiliste väljatõstmiste kohta Zimbabwes (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel sunniviisiliste väljatõstmiste kohta Zimbabwes (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah ja Dominique Baudis fraktsiooni PPE nimel sunniviisiliste väljatõstmiste kohta Zimbabwes (B7-0587/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel Zimbabwe kohta (B7-0588/2010).

II.   Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtum

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas ja Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez ja Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda ja Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella ja Robert Goebbels fraktsiooni S&D nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0591/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0593/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec ja Dominique Baudis fraktsiooni PPE nimel Kambodža ja eelkõige Sam Rainsy juhtumi kohta (B7-0594/2010).

III.   Inimõiguste olukord Põhja-Kaukaasias (Venemaa Föderatsioon) ja Oleg Orlovi kriminaalvastutusele võtmine

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel Põhja-Kaukaasia olukorra ja eelkõige Oleg Orlovi juhtumi kohta (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel Põhja-Kaukaasia olukorra ja Oleg Orlovi juhtumi kohta (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda ja Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel Põhja-Kaukaasia ja eelkõige Oleg Orlovi juhtumi kohta (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel Põhja-Kaukaasia ja eelkõige Oleg Orlovi juhtumi kohta (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel Põhja-Kaukaasia ja eelkõige Oleg Orlovi juhtumi kohta (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah ja Dominique Baudis fraktsiooni PPE nimel Põhja-Kaukaasia ja eelkõige Oleg Orlovi juhtumi kohta (B7-0599/2010).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika