Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 19. lokakuuta 2010 - Strasbourg

4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Pakkohäädöt Zimbabwessa

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta pakkohäädöistä Zimbabwessa (B7-0583/2010)

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta pakkohäädöistä Zimbabwessa (B7-0584/2010)

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes ja Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta pakkohäädöistä Zimbabwessa (B7-0585/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta pakkohäädöistä Zimbabwessa (B7-0586/2010)

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah ja Dominique Baudis PPE-ryhmän puolesta pakkohäädöistä Zimbabwessa (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Zimbabwesta (B7-0588/2010).

II.   Kambodža, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapaus

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0550/2010)

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0589/2010)

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda ja Gerald Häfner Verts/ALE-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0590/2010)

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella ja Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0592/2010)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec ja Dominique Baudis PPE-ryhmän puolesta Kambodžasta, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapauksesta (B7-0594/2010).

III.   Pohjois-Kaukasia, erityisesti Oleg Orlovin tapaus

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Pohjois-Kaukasiasta, erityisesti Oleg Orlovin tapauksesta (B7-0549/2010)

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta Pohjois-Kaukasiasta, erityisesti Oleg Orlovin tapauksesta (B7-0595/2010)

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta Pohjois-Kaukasiasta, erityisesti Oleg Orlovin tapauksesta (B7-0596/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta Pohjois-Kaukasiasta, erityisesti Oleg Orlovin tapauksesta (B7-0597/2010)

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Pohjois-Kaukasiasta, erityisesti Oleg Orlovin tapauksesta (B7-0598/2010)

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah ja Dominique Baudis PPE-ryhmän puolesta Pohjois-Kaukasiasta, erityisesti Oleg Orlovin tapauksesta (B7-0599/2010).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö