Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. október 19., Kedd - Strasbourg

4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Kilakoltatások Zimbabwében

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez és Ramon Tremosa i Balcells, az ALDE képviselőcsoport nevében, a zimbabwei kilakoltatásokról (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda és Malika Benarab-Attou, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a zimbabwei kilakoltatásokról (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes és Michael Cashman, az S&D képviselőcsoport nevében, a zimbabwei kilakoltatásokról (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a zimbabwei kilakoltatásokról (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah és Dominique Baudis, a PPE képviselőcsoport nevében, a zimbabwei kilakoltatásokról (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański és Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében, Zimbabwéről (B7-0588/2010).

II.   Kambodzsa, különösen Szam Rainszi ügye

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas és Mara Bizzotto, az EFD képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról, különösen Szam Rainszi ügyéről (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez és Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról, különösen Szam Rainszi ügyéről (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda és Gerald Häfner, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról, különösen Szam Rainszi ügyéről (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella és Robert Goebbels, az S&D képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról, különösen Szam Rainszi ügyéről (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer és Helmut Scholz, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról, különösen Szam Rainszi ügyéről (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski és Ryszard Czarnecki, az ECR képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról, különösen Szam Rainszi ügyéről (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec és Dominique Baudis, a PPE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról, különösen Szam Rainszi ügyéről (B7-0594/2010).

III.   Észak-Kaukázus, különösen Oleg Orlov ügye

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler és Bart Staes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az észak-kaukázusi helyzetről, különösen Oleg Orlov ügyéről (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells és Anneli Jäätteenmäki, az ALDE képviselőcsoport nevében, az észak-kaukázusi helyzetről, különösen Oleg Orlov ügyéről (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda és Kristian Vigenin, az S&D képviselőcsoport nevében, az észak-kaukázusi helyzetről, különösen Oleg Orlov ügyéről (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal és Roberts Zīle, az ECR képviselőcsoport nevében, az észak-kaukázusi helyzetről, különösen Oleg Orlov ügyéről (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az észak-kaukázusi helyzetről, különösen Oleg Orlov ügyéről (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah és Dominique Baudis, a PPE képviselőcsoport nevében, az észak-kaukázusi helyzetről, különösen Oleg Orlov ügyéről (B7-0599/2010).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat