Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2010 m. spalio 19 d. - Strasbūras

4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Priverstiniai iškeldinimai Zimbabvėje

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu – dėl priverstinių iškeldinimų Zimbabvėje (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu – dėl priverstinių iškeldinimų Zimbabvėje (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes ir Michael Cashman S&D frakcijos vardu – dėl priverstinių iškeldinimų Zimbabvėje (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl priverstinių iškeldinimų Zimbabvėje (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah ir Dominique Baudis PPE frakcijos vardu – dėl priverstinių iškeldinimų Zimbabvėje (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu – dėl Zimbabvės (B7-0588/2010).

II.   Kambodža, ypač Sam Rainsy atvejis

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas ir Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez ir Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda ir Gerald Häfner Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella ir Robert Goebbels S&D frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec ir Dominique Baudis PPE frakcijos vardu – dėl Kambodžos, ypač Sam Rainsy atvejo (B7-0594/2010).

III.   Šiaurės Kaukazas, ypač Olego Orlovo atvejis

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Šiaurės Kaukaze, ypač Olego Orlovo atvejo (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Šiaurės Kaukaze ir Olego Orlovo atvejo (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda ir Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kaukazo, ypač Olego Orlovo atvejo (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal ir Roberts Zīle ECR frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kaukazo, ypač Olego Orlovo atvejo (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kaukazo, ypač Olego Orlovo atvejo (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah ir Dominique Baudis PPE frakcijos vardu – dėl Šiaurės Kaukazo, ypač Olego Orlovo atvejo (B7-0599/2010).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.

Teisinė informacija - Privatumo politika