Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 19. oktobris - Strasbūra

4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Iedzīvotāju masveida padzīšana no dzimtajām vietām Zimbabvē

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā - par iedzīvotāju masveida padzīšanu no dzimtajām vietām Zimbabvē (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda un Malika Benarab-Attou Verts/ALE grupas vārdā - par iedzīvotāju masveida padzīšanu no dzimtajām vietām Zimbabvē (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes un Michael Cashman S&D grupas vārdā - par iedzīvotāju masveida padzīšanu no dzimtajām vietām Zimbabvē (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, - par iedzīvotāju masveida padzīšanu no dzimtajām vietām Zimbabvē (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah un Dominique Baudis PPE grupas vārdā - par iedzīvotāju masveida padzīšanu no dzimtajām vietām Zimbabvē (B7-0587/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański un Adam Bielan ECR grupas vārdā - par Zimbabvi (B7-0588/2010).

II.   Kambodža, jo īpaši Sam Rainsy lieta

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas un Mara Bizzotto EFD grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez un Sarah Ludford ALDE grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda un Gerald Häfner Verts/ALE grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella un Robert Goebbels S&D grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0591/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0593/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec un Dominique Baudis PPE grupas vārdā - par Kambodžu, jo īpaši Sam Rainsy lietu (B7-0594/2010).

III.   Ziemeļkaukāzs, jo īpaši Oļega Orlova lieta

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Ziemeļkaukāzā un jo īpaši Oļega Orlova lietu (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells un Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā - par stāvokli Ziemeļkaukāzā un Oļega Orlova lietu (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda un Kristian Vigenin S&D grupas vārdā - par stāvokli Ziemeļkaukāzā, jo īpaši Oļega Orlova lietu (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal un Roberts Zīle ECR grupas vārdā - par Ziemeļkaukāzu, jo īpaši Oļega Orlova lietu (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par Ziemeļkaukāzu, jo īpaši Oļega Orlova lietu (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah un Dominique Baudis PPE grupas vārdā - par Ziemeļkaukāzu, jo īpaši Oļega Orlova lietu (B7-0599/2010).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika