Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 oktober 2010 - Straatsburg

4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.   Gedwongen uitzettingen in Zimbabwe

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, over gedwongen uitzettingen in Zimbabwe (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie, over gedwongen uitzettingen in Zimbabwe (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes en Michael Cashman, namens de S&D-Fractie, over gedwongen uitzettingen in Zimbabwe (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over gedwongen uitzettingen in Zimbabwe (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah en Dominique Baudis, namens de PPE-Fractie, over gedwongen uitzettingen in Zimbabwe (B7-0587/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over Zimbabwe (B7-0588/2010).

II.   Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas en Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez en Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda en Gerald Häfner, namens de Verts/ALE-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella en Robert Goebbels, namens de S&D-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0591/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0593/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec en Dominique Baudis, namens de PPE-Fractie, over Cambodja, in het bijzonder de zaak Sam Rainsy (B7-0594/2010).

III.   Noordelijke Kaukasus, in het bijzonder de zaak Oleg Orlov

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in de noordelijke Kaukasus, in het bijzonder de zaak Oleg Orlov (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells en Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in de noordelijke Kaukasus en de zaak Oleg Orlov (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, over de noordelijke Kaukasus, in het bijzonder de zaak Oleg Orlov (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de noordelijke Kaukasus, in het bijzonder de zaak Oleg Orlov (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de noordelijke Kaukasus, in het bijzonder de zaak Oleg Orlov (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah en Dominique Baudis, namens de PPE-Fractie, over de noordelijke Kaukasus, in het bijzonder de zaak Oleg Orlov (B7-0599/2010).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.

Juridische mededeling - Privacybeleid