Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 19 octombrie 2010 - Strasbourg

4. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Expulzările forţate din Zimbabwe

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, referitoare la expulzările forţate din Zimbabwe (B7-0583/2010);

- Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la expulzările forţate din Zimbabwe (B7-0584/2010);

- Véronique De Keyser, Corina Creţu, Ana Gomes şi Michael Cashman, în numele Grupului S&D, referitoare la expulzările forţate din Zimbabwe (B7-0585/2010);

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la expulzările forţate din Zimbabwe (B7-0586/2010);

- Alain Cadec, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah şi Dominique Baudis, în numele Grupului PPE, referitoare la expulzările forţate din Zimbabwe (B7-0587/2010)

- Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la Zimbabwe (B7-0588/2010).

II.   Cambodgia, în special cazul lui Sam Rainsy

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas şi Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0550/2010);

- Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Sonia Alfano, Marielle De Sarnez şi Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0589/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda şi Gerald Häfner, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0590/2010);

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella şi Robert Goebbels, în numele Grupului S&D, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0591/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0592/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0593/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah, Alain Cadec şi Dominique Baudis, în numele Grupului PPE, referitoare la Cambodgia, având în vedere în special cazul lui Sam Rainsy (B7-0594/2010).

III.   Caucazul de Nord, în special cazul lui Oleg Orlov

- Heidi Hautala, Werner Schulz, Barbara Lochbihler şi Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situaţia din Caucazul de Nord, având în vedere în special cazul lui Oleg Orlov (B7-0549/2010);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells şi Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia din Caucazul de Nord, având în vedere în special cazul lui Oleg Orlov (B7-0595/2010);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia din Caucazul de Nord, având în vedere în special cazul lui Oleg Orlov (B7-0596/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal şi Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din Caucazul de Nord, având în vedere în special cazul lui Oleg Orlov (B7-0597/2010);

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situaţia din Caucazul de Nord, având în vedere în special cazul lui Oleg Orlov (B7-0598/2010);

- Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elena Băsescu, Mario Mauro, Sari Essayah şi Dominique Baudis, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia din Caucazul de Nord, având în vedere în special cazul lui Oleg Orlov (B7-0599/2010).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate